2011/2012

Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012

 

Gminna Gimnazjada w tenisie stołowym w Harcie:

 

-II miejsce w kategorii dziewcząt: Katarzyna Potoczna, Wioletta Warchoł,

 

-II miejsce w kategorii chłopców: Maciej Zawadzki, Patryk Wymysło, Bartosz Konopka.

 

III miejsce w I rundzie eliminacyjnej Coca-Cola Cup 2012 w Dylągowej. Skład zespołu:

 

– Marek Chrobak, Norbert Naumowicz, Patryk Wymysło, Bartłomiej emotikony piłka nożnaChrzan, Maciej Zawadzki, Marek Słupczyński, Mateusz Kryczyk, Bartosz Konopka, Kamil Fąfara.

 

,, Ferie na sportowo” w ZSZ w Dynowie:

 

-III miejsce w turnieju piłki halowej: Maciej Zawadzki, Bartłomiej Chrzan, Adam Stolarczyk, Marek Jaszczur, Krzysztof Szeremeta, Mateusz Kryczyk, Bartosz Konopka, Kamil Owsiany, Patryk Wymysło, Karol Wydra, Marek Słupczyński, Marek Chrobak.

 

-II miejsce w turnieju piłki siatkowej: Maciej Zawadzki, Bartłomiej Chrzan, Adam Stolarczyk, Marek Jaszczur, Krzysztof Szeremeta, Mateusz Kryczyk, Bartosz Konopka, Kamil Owsiany, Patryk Wymysło, Karol Wydra, Marek Słupczyński, Marek Chrobak.

 

Gminna Gimnazjada w piłkę siatkową w Dynowie:

 

-I miejsce w kategorii chłopców: Marek Chrobak, Patryk Wymysło, Marek Słupczyński, Karol Wydra, Bartłomiej Chrzan, Marek Jaszczur, Bartosz Konopka,

 

Mateusz Kryczyk, Kamil Owsiany, Adam Stolarczyk, Krzysztof Szeremeta, Maciej Zawadzki.

 

Powiatowa Gimnazjada w piłkę siatkową w Błażowej:

-II miejsce w kategorii chłopców: Marek Chrobak, Patryk Wymysło, Marek Słupczyński, Karol Wydra, Bartłomiej Chrzan, Marek Jaszczur, Bartosz Konopka, Mateusz Kryczyk, Kamil Owsiany, Adam Stolarczyk, Krzysztof Szeremeta, Maciej Zawadzki.

Pożegnanie klasy III gimnazjum.

Dnia 26 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie klasy III gimnazjum. O godzinie 10 w sali gimnastycznej zgromadzili się absolwenci, uczniowie, nauczyciele. Uczniowie z klasy II gimnazjum przygotowali przedstawienie dla starszych kolegów. Klasa III pożegnała się z całą społecznością szkolną. Na twarzach absolwentów pojawiły się smutne miny i łzy. Po dziesięciu latach spędzonych w murach szkoły w Bachórzu nadszedł czas, aby je opuścić.

Komers 2012 r.

23 czerwca 2012r. odbył się uroczysty bal absolwentów gimnazjum. O godzinie 1800 w pięknie przystrojonej sali zebrali się uczniowie klasy III gimnazjum oraz zaproszeni uczniowie z II gimnazjum. Przybyli również nauczyciele i rodzice. Pan dyrektor Józef Stolarczyk przywitał wszystkich przybyłych gości. Bal został rozpoczęty uroczyście, pierwszym tańcem z wychowawczynią, panią Elżbietą Ryś. Do tańca przygrywał zespół muzyczny Black Angels. Zabawa była bardzo udana.

 

Wycieczka do Rzeszowa

W dniu 6 czerwca 2012 r. uczniowie klas II, III, IV i V, wraz z wychowawcami, udali się do kina Zorza na film pt. „Kopciuszek. Inna Historia” Po obejrzeniu filmu uczestnicy wycieczki udali się do MacDonalda. Następnie zwiedziliśmy niezwykle ciekawe ” Muzeum Dobranocek”. Podczas oglądania eksponatów, związanych ze słynnymi dobranockami, pani przewodniczka opowiadała nam historię powstawania znanych bajek i sposób ich realizacji. Ostatnim etapem naszego wyjazdu był Port Lotniczy w Jasionce. Ogromne wrażenie wywarło na wszystkich uczestnikach wycieczki lądowanie i start samolotów, które obejrzeliśmy z tarasu widokowego. Wszystkim podobał się nowy budynek a zwłaszcza prowadzące do niego schody. W drodze powrotnej uczniowie wspólnie śpiewali piosenki i dzielili się wrażeniami.

 

Piknik rodzinny 2012

3 czerwca 2012 roku z inicjatywy Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu odbył się piknik rodzinny, którego głównym celem stała się integracja rodzin. Młodzież szkolna zaprezentowała swe umiejętności artystyczne w krótkim pokazie taneczno-muzycznym. Imprezę uświetniła swym występem kapela „Bachórzanie” wspierająca od wielu lat wszelkie inicjatywy związane z działalnością szkoły.

 

Dni Otwarte Lasów Państwowych

W dniu 1 czerwca 2012r. uczniowie klas III, IV i Vi wraz z wychowawcami udali się do Dąbrówki Starzeńskiej na Dni Otwarte Lasów Państwowych. Na Zielonej Klasie (obok leśniczówki) pracownicy nadleśnictwa opowiadali nam o lesie i pracy leśnika oraz prezentowali ją w terenie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Było ognisko i kiełbaska, a po zjedzeniu wszyscy wzięli udział w zabawie „koło fortuny” odpowiadając na pytania związane ze środowiskiem roślin i zwierząt leśnych. Wszyscy zdobyli nagrody. Niestety uczniowie nie mogli skorzystać z placu zabaw i wziąć udziału w zaplanowanej jeszcze wycieczce do lasu i zabawach tam zaplanowanych, ponieważ rozpadał się deszcz. Jednak mimi to Dzień Dziecka tak spędzony był bardzo udany. W autobusie były jeszcze cukierki i wspólne śpiewy w drodze powrotnej.

 

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu.

28 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół Nr1 w Bachórzu odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej. To wydarzenie miało ogromne znaczenie dla społeczności lokalnej i zgromadziło wielu dostojnych gości. W uroczystości wzięli udział: Wicemarszałek województwa Podkarpackiego- Anna Kowalska, Zastępca Prezydenta Rzeszowa- Stanisław Sienko, Burmistrz Miasta Dynowa- Zygmunt Frańczak, radni gminni i powiatowi, przedstawiciele władz sołeckich, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół miasta i gminy Dynów, grono pedagogiczne oraz przedstawiciele rady Rodziców. Poświęcenia nowej sali gimnastycznej dokonał proboszcz Bachórza Tadeusz Woźniak.
Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły Józef Stolarczyk, który podziękował wszystkim za liczne przybycie i uświetnienie swą obecnością uroczystości. Krótką historię budowy obiektu i kosztorys związanych z tym prac przedstawił w swym wystąpieniu Wójt Gminy Dynów Adam Chrobak. Głównym punktem oficjalnej części było symboliczne przecięcie wstęgi, w którym uczestniczyli: Wicemarszałek Anna Kowalska, Wójt Gminy Dynów Adam Chrobak, Dyrektor Józef Stolarczyk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Dorota Gierasiewcz. W swym wystąpieniach zaproszeni goście gratulowali powstałego obiektu, podkreślali ogromny wkład pracy w jego powstanie i wyrażali przekonanie, że będzie on dobrze służył zarówno zarówno uczniom, jak i mieszkańcom lokalnej społeczności.
Uroczystość zakończyły występy uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu. Zaprezentowali się oni w programie wokalno-tanecznym, któremu przyświecały słowa Jana Pawła II:
” KAŻDY RODZAJ SPORTU NIESIE Z SOBĄ BOGATY SKARBIEC WARTOŚCI”

 

Zabawa choinkowa.

21.01.2012r. w Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu odbyła się zabawa choinkowa zorganizowana, jak co roku, w dwóch etapach. Od godziny 12 do 15 przy akompaniamencie zespołu Black Angel bawili się uczniowie klas I-III, a od 16 do 20 młodzież gimnazjalna i uczniowie klas IV-VI. Po raz pierwszy tradycyjna choinka odbyła się na nowej sali, gdzie duża przestrzeń sprzyjała dobrej zabawie, dodatkowo umilanej przez orkiestrę konkursami, grą świateł i efektami dymnymi. Zarówno dzieci jak i młodzież bawiła się doskonale. Stroną konsumpcyjną wspaniale zajęły się mamy z Rady Rodziców przygotowując poczęstunek składający się z kanapki i napoju. Uczestnicy otrzymali też paczki świąteczne.

Wigilia szkolna

22 grudnia 2011r. w Zespole Szkół Nr1 w Bachórzu odbyła się wigilia szkolna, w której wzięła udział cała społeczność szkolna, nauczyciele i rodzice. Na początku uczniowie obejrzeli montaż słowno-muzyczny wprowadzający w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, podczas którego mogli włączać się w śpiew kolęd i pastorałek. Po modlitwie i podzieleniu się opłatkiem, złożeniu sobie życzeń wszyscy kosztowali przygotowanych przez rodziców dań wigilijnych. Następnie każda klasa począwszy od zerówki zaprezentowała swoją kolędę przygotowaną wcześniej. W miłej atmosferze wszyscy włączali się we wspólne kolędowanie wprowadzające w nastrój świąteczny.

 

Indywidualizacja nauczania

W Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu uczniowie klas I, II i III szkoły podstawowej biorą udział w projekcie systemowym pod nazwą. „Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Dynów”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Programem objętych jest 28 uczniów naszej szkoły, dla których prowadzone są zajęcia w grupach dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.
1. Zajęcia dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji (prowadząca Pani Agnieszka Domin)

2.  Zajęcia dla uczniów mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematyczno – przyrodniczych (prowadząca Pani Małgorzata Sierant).
Szkoła otrzymała pomoce niezbędne przy realizacji opracowanych planów, dzieci otrzymały teczki z wyposażeniem indywidualnym. W czasie prowadzonych zajęć dzieci indywidualnie pracują, aby pokonywać trudności w opanowaniu czytania, pisania i liczenia.

Realizacja programu daje każdemu dziecku szansę indywidualnego rozwoju, osiągnięcia sukcesu, zabawy, rozwoju twórczego myślenia. Dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, o czym świadczy prawie 100% frekwencja.

 

Pasowanie na ucznia w roku szkolnym 2011/2012

15 listopada 2011 r. nie był zwykłym dniem dla uczniów klasy pierwszej i ich rodziców. Tego dnia miało miejsce wydarzenie na miarę egzaminu dojrzałości, kiedy to „pierwszacy” ślubowali wartości najcenniejsze dla człowieka i zostali mianowani na uczniów naszej szkoły. Uroczystość pasowania na ucznia przebiegała w wzniosłej, ciepłej i rodzinnej atmosferze. Uczniowie klasy pierwszej w odświętnych strojach i  w niebieskich biretach, wspierani przez wychowawczynię Agnieszkę Domin, prezentowali wiersze i piosenki w doskonałym wydaniu. Również starsi koledzy przygotowali dla nich występ artystyczny, w którym przedstawili zalety bycia uczniem. Punktem kulminacyjnym całej uroczystości był sam akt ślubowania i pasowania na ucznia, którego dokonał „zaczarowanym ołówkiem” dyrektor Józef Stolarczyk.
Następnie bohaterowie tej uroczystości, w błyskach fleszy z aparatów, otrzymali upominki od starszych kolegów z klasy drugiej i pamiątkowe dyplomy od wychowawcy. Całą uroczystość uświetnił przygotowany przez Rodziców poczęstunek.

Przedstawienie w „Krainie krasnali”

W dniu 20 października 2011 r. uczniowie klas I – III wyjechali autokarem do Sali widowiskowej „Walter” w Rzeszowie na baśń muzyczną „W krainie krasnali”. Dzięki specjalnej scenografii nasi widzowie znaleźli się w środku lasu, w którym mieszkają znane wszystkim postacie z bajek: misie, króliki, czarownice. Skrzat Chałabała wpadł w panikę. „Nie ma bajek! Troll Szczerbol ukradł wszystkie bajki”. Tak zaczęła się baśń muzyczna. Dwa wesołe króliczki – Białasek i Łaciatek, wspólnie ze skrzatem Chałabałą i krasnalami, zaprosiły dzieci zebrane na widowni do napisania nowej bajki i do poznania leśnej tajemnicy. Wesołe piosenki i śmiech dzieci rozbrzmiewały na sali przez całe przedstawienie. Zabawa nie ograniczała się wyłącznie do obejrzenia inscenizacji – organizowane były gry i konkursy, w których obdzielano dzieci słodyczami i upominkami.

Tajemnicza Kraina Krasnali jest baśnią edukacyjną, zawierającą wątek ekologiczny oraz integracyjny, a głównym jej przesłaniem jest walka dobra ze złem. Z pozoru negatywne postaci z baśni, stają się postaciami dobrymi. W ten oto sposób, oprócz wspaniałej zabawy, licznych nagród i niespodzianek, dzieci otrzymują lekcję tolerancji, pokory i posłuszeństwa.

Wesołe teksty piosenek, ciekawa gra aktorów, scenografia, feeria świateł i efekty specjalne sprawiły, że tak przygotowane przedstawienie wywołało uśmiech i zachwyt wszystkich dzieci

Centrum Nauki Kopernik  2011

 

 

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej