Biologia VIII

Pierwszy tydzień 26-30.10.2020

Biologia klasa 8 czwartek -29.10.2020 r.

Temat: Mutacje

Na tej lekcji dowiesz się co to jest mutacja, poznasz przyczyny mutacji, przykłady czynników mutagennych
Zapoznaj się z lekcją w podręczniku str. 40-42, zapisz w zeszycie poniższe punkty. Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1-5 str.27-29.
Mutacja-nagła, trwała zmiana w materiale genetycznym.
Rodzaje mutacji:
Mutacje genowe, mutacje chromosomowe.
Przyczyny mutacji:
spontaniczne, bez wpływu czynników zewnętrznych
powstające pod wpływem czynników mutagennych.
Czynniki mutagenne.
Skutki mutacji
Dwa oblicza mutacji.
Obejrzyj animację: https://docwiczenia.pl/kod/B8HSF5
Możesz skorzystać z materiału zamieszczonego w e-podręczniku https://epodreczniki.pl/b/mutacje—kryteria-podzialu-i-rodzaje/POBdTUpBZ

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej