Historia VI

Pierwszy tydzień 26-30.10.2020

Temat: Państwo bez stosów. (wtorek)

Przeczytaj wiadomości zawarte w podręczniku na str. 71 – 74.

Zapoznaj się z informacjami zawartymi na platformie edukacyjnej e podręczniki:

https://epodreczniki.pl/a/interaktywne-cwiczenia-multimedialne/D1Fn5lr7r

Obejrzyj film „Polska tolerancja”

https://www.youtube.com/watch?v=HOMiP25r2Is

Wykonaj zadania 1, 2, 3 na str. 75. Odpowiedzi wpisz do zeszytu.

Temat: Pierwsza wolna elekcja. (czwartek)

Przeczytaj informacje zawarte w podręczniku na str. 76 – 78.

Obejrzyj film edukacyjny „Pierwsze wolne elekcje”

https://www.youtube.com/watch?v=-4nqGrwIpQY

Zapoznaj się z informacjami zawartymi na platformie e podręczniki:

https://epodreczniki.pl/a/pierwsze-wolne-elekcje/DebDrgv4u

Wykonaj zad. 1,2,3 na str. 79. Odpowiedzi wpisz do zeszytu.

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej