Historia VII

Partie polityczne

  1. Tajemnice sprzed wieków. Kim byli impresjoniści? 

Na początek nauki zdalnej bardzo łatwy temat. Przeczytaj treść rozdziału na stronach 92 i 93 podręcznika i zastanów się dlaczego nowe zjawisko w sztuce nazwano impresjonizmem.

2.Europa i świat po Wiośnie Ludów – podsumowanie wiadomości.

W ramach podsumowania wiadomości wykonaj zadanie 6, 7 i 8 na stronie 98 podręcznika. Zadania wykonaj w zeszycie. Odpowiedzi do nich znajdziesz w treści działu III w podręczniku.

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej