Język niemiecki VII

Pierwszy tydzień 26-30.10.2020

Data: 26. 10. 2020

email : urszula77p@gmail.com

Temat lekcji: Grammatik in Übungen. Ćwiczenia gramatyczne.

Drodzy uczniowie na dzisiejszej lekcji w ramach powtórzenia wiadomości, poćwiczymy gramatykę i słownictwo.

Potrzebny będzie podręcznik i zeszyt.

Otwórzcie podręcznik na stronie 31 i wykonajcie zadania od 1-8, z każdego zadania po 3 wybrane przykłady.

Odpowiedzi należy udzielać pełnym zdaniem.

Np. Zad.1, str. 31

Markus wohnt in Salzburg.

Zróbcie zdjęcie wykonanej pracy i prześlijcie przez wybrany komunikator.

Jeśli macie pytania, jako formę kontaktu proponuję Messenger lub pocztę elektroniczną

urszula77p@gmail.com

W związku z tym, że pracujemy w sposób zdalny, każdy uczeń zobowiązany jest wykonywać 5 sesji tygodniowo na stronie https://instaling.pl/ Login i hasło zostało podane każdemu uczniowi we wrześniu i powinno być wklejone w zeszycie przedmiotowym.
Jeśli ktoś z jakiejś przyczyny nie ma, proszę o kontakt.

Uczniowie, którzy pracują z tą aplikacją od września, oprócz oceny miesięcznej otrzymają również oceny cząstkowe/tygodniowe w ramach obowiązkowej pracy zdalnej.

Data: 28. 10. 2020

email : urszula77p@gmail.com

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z działu ,,Wir in Europa”.

Drodzy uczniowie, na dzisiejszej lekcji utrwalimy i powtórzymy wiadomości z działu „Wir in Europa” Będziemy pracować z aplikacją Quizizz. Proszę wykonać poniższe quizy, najlepiej po kilka razy, aby sobie poćwiczyć. Na kolejnej lekcji będzie test na ocenę, ułożony w podobny sposób.

https://quizizz.com/join?gc=13825064

https://quizizz.com/join?gc=53146664

https://quizizz.com/join?gc=07795752

https://quizizz.com/join?gc=13562920

Viel Erfolg!

Jeśli macie pytania, jako formę kontaktu proponuję Messenger lub pocztę elektroniczną

urszula77p@gmail.comWyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej