Język polski VI

Pierwszy tydzień 26-30.10.2020

26.10.2020 r.

TEMAT: Spójnik.

POLECENIE: Przeczytaj wiadomości z podręcznika ze str. 130 (ramka – spójniki); wykonaj w ćwiczeniach zadania 9-13 str. 32-33. (nie wysyłaj)

27.10.2020 r.

TEMAT: Piękno afrykańskiej flory i fauny.

POLECENIE: Opisz w minimum 5 zdaniach egzotyczne zwierzę lub roślinę. (zadanie wyślij na e-maila nauczyciela)

28.10.2020 r.

TEMAT: Ta przygoda mnie zaciekawiła – H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”.

POLECENIE: Opowiedz w minimum 10 zdaniach najciekawszą, wg Ciebie, przygodę bohaterów. (zadanie prześlij na e-maila nauczyciela)

29.10.2020 r.

TEMAT: Wykrzyknik.

POLECENIE: Przeczytaj wiadomości z podręcznika, str. 136, a następnie wykonaj zadania w ćwiczeniach, str. 37 zad. 2, 3. (nie wysyłaj)

30.10.2020 r.

TEMAT: Do czego służy partykuła?

POLECENIE: Przeczytaj w podręczniku wiadomości ze str. 137, a następnie wykonaj zadania w ćwiczeniach: str. 38 – zad. 4, 5; str. 39 – zad. 6. (nie wysyłaj)

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej