Język polski VII

Pierwszy tydzień 26-30.10.2020

26.10.2020 r.

TEMAT: Odmienne części mowy.

POLECENIE: Przeczytaj wiadomości z podręcznika str. 41-42 o odmiennych częściach mowy, a następnie wykonaj w ćwiczeniach zadania str. 4, zad. 1, 2, 3; str. 5, zad. 4, 5. (nie wysyłaj)

27.10.2020 r.

TEMAT: Odmienne części mowy – ćwiczenia.

POLECENIE: Wykonaj w ćwiczeniach zadania 6, 7 ze str. 6; zad. 8, 8, 10 ze str. 7. (nie wysyłaj)

28.10.2020 r.

TEMAT: Nieodmienne części mowy.

POLECENIE: Przeczytaj w podręczniku informacje ze str. 42, a następnie wykonaj w ćwiczeniach zadania ze str. 8, zad. 12, 13, 14; ze str. 9, zad. 15, 16, 17, 18. (nie wysyłaj)

29.10.2020 r.

TEMAT: Ja a inni – analiza tekstu „Pasztety, do boju”.

POLECENIE: Przeczytaj tekst, a następnie w zeszycie odpowiedz na pytanie 4 i 7 (spod tekstu). (wyślij na e-maila nauczyciela)

30.10.2020 r.

TEMAT: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.

POLECENIE: Przeczytaj wiadomości z podręcznika str. 46, a następnie wykonaj w ćwiczeniach polecenia str. 71, zad. 1, 2; str. 72, zad. 3, 4, 5. (nie wysyłaj)

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej