Muzyka VI

Pierwszy tydzień 26-30.10.2020

Temat: Fortepian – czołowy instrument romantyzmu.

Polecenia:

Zapisz podany temat do zeszytu

Zanotuj i postaraj się zapamiętać treść notatki:

W romantyzmie kompozytorzy zwracali uwagę na wyrażanie emocji w dziele. Utwory nie były pisane na zamówienie, lecz powstawały pod wpływem natchnienia. Idealnym instrumentem, na który powstawało wiele kompozycji był fortepian. Jego możliwości techniczne pozwalały na ekspresyjne wykonanie, wykorzystanie dynamiki i modyfikację barwy brzmienia.

Sam Chopin znaczącą część swojej twórczości poświęcił właśnie temu instrumentowi, na który skomponował aż 207 z 237 utworów.

Do dzieła!

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej