Muzyka VII

Pierwszy tydzień 26-30.10.2020

Temat: „Balet i taniec klasyczny”

Polecenia:

Zapisz proszę podany temat do zeszytu.

Przeczytaj treści zawarte w podręczniku do muzyki na str. 117– 121

Zapisz treść notatki:

Taniec klasyczny odnosi się do techniki, jakiej używają tancerze w balecie.

Balet to spektakl, w którym treść jest przedstawiana na scenie za pomocą tańca
i muzyki. Ten nowy rodzaj widowiska muzycznego powstał już w XVII w. we Włoszech, a później we Francji. Najsłynniejsze dzieła baletowe: …
(podaj nazwy 3 najsłynniejszych przedstawień baletowych).

Wyjaśnij pojęcia: libretto, primadonna, choreograf, paczka, trykot

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej