Warto pamiętać

Wigilia szkolna 2008 r.

 

Święto Niepodległości 12.11.2008 r.

 

akademia_1

Pasowanie 2008

Zajęcia na basenie

Od dnia 04.05.2010r. realizowany jest projekt dzięki któremu młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczy w wyjazdach na basen do Strzyżowa.

Konkurs kolęd i pastorałek

Organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie XIII Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek odbył się 17 stycznia 2010r. Wśród kilkunastu prezentacji (w kategorii: zespół oraz solista) swoje utwory zaprezentował zespół wokalno-instrumentalny z Zespołu Szkół Nr 1 w Bachórzu, pod opieką nauczyciela muzyki, pana Arkadiusza Banasia. Zespół w składzie: Joanna Martowicz (skrzypce), Magdalena Trawka (wokal), Wioletta Potoczna (wokal), Radosław Uryć (gitara) z powodzeniem wykonał utwory: „Przybieżeli do Betlejem” oraz „Gdy się rodziłeś Panie”, prezentując ich własną, oryginalną aranżację.

Komisja Artystyczna przyznała reprezentantom Szkoły II miejsce tj. „Srebrną Bombkę” oraz nagrodę pieniężną. GRATULACJE!!!

Wigilia szkolna

22 grudnia 2009 roku odbyła się uroczysta Wigilia szkolna  zorganizowana przy współudziale Rady Rodziców.Poprzedziła ją inscenizacja Jasełek w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Na Wigilię przybyli zaproszeni goście, między innymi ks.proboszcz Tadeusz Wożniak i przedstawiciele Urzędu Gminy w Dynowie. Rada Rodziców zorganizowała poczęstunek dla dzieci i gości. Uroczystość przebiegała w miłej, rodzinnej atmosferze, przy akompaniamencie kolęd.

Pasowanie na ucznia

28 października 2009 roku odbyła się Uroczysta Akademia Pasowania na Uczniów. W uroczystości wzięli udział rodzice najmłodszych uczniów, nauczyciele i najstarsi uczniowie. Po części artystycznej zaprezentowanej przez klasę pierwszą i powitaniu nowych kolegów przez klasę drugą pan Dyrektor dokonał aktu pasowania.
Po uroczystości uczniowie z rodzicami udali się na poczęstunek do klasy.

Wycieczka do Krakowa i zajęcia z regionalizmu.

W dniach od 15 do 17 września 2009 roku odbyła się wycieczka turystyczno-krajoznawcza szlakiem „Orlich Gniazd” dla uczniów biorących udział w projekcie „Odnawiamy historię swojej wsi”.Kulminacyjnym punktem wycieczki było zwiedzanie zabytków Krakowa pod okiem przewodnika.Niezapomnianym wydarzeniem i lekcją historii okazał się pobyt w ruinach zamku Ogrodzieniec.Ogromnych wrażeń dostarczył uczestnikom wycieczki rejs statkiem „Legenda” po Wiśle  oraz zwiedzanie klasztoru benedyktynów w Tyńcu. W trakcie zajęć pozalekcyjnych w miesiącu sierpniu i wrześniu 2009 roku uczestnicy poznawali historię Bachórza, a na zajęciach komputerowych uczyli się obróbki zdjęć w programie Paint Shop Pro Photo X2 firmy Corel na przykładzie zabytków Krakowa.W trakcie wycieczki mogli je podziwiać w rzeczywistości.

„Lepsze jutro”- projekt edukacyjny

 Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół Nr 1 w Bachórzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez gminę Dynów pod hasłem: „Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów”.

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej