Zajęcia rozwijające VI

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA:

Polecenie: Spróbuj ułożyć krótkie opowiadanie nt „Moje plany na przyszłość”- wyślij na maila nauczyciela.

8-12.06.2020

TEMAT: Literaccy laureaci nagrody Nobla.

POLECENIE: Zapoznaj się z biografią jednego z laureatów tej nagrody (Cz. Miłosz, H. Sienkiewicz, W. Szymborska, O. Tokarczuk, St. Wł. Reymont) – wyślij tekst na e-maila nauczyciela.

1-5.06.2020 r.
TEMAT: Literaccy laureaci nagrody Nobla.
POLECENIE: Zapoznaj się z biografią jednego z laureatów tej nagrody (Cz. Miłosz, H. Sienkiewicz, W. Szymborska, O. Tokarczuk, St. Wł. Reymont) – wyślij tekst na e-maila nauczyciela.
25-29.05.2020
TEMAT: Ten artykuł bardzo mnie zainteresował.
POLECENIE: Streść wybrany artykuł z dowolnego czasopisma; podaj tytuł czasopisma; uzasadnij, dlaczego wzbudził Twoje zainteresowanie.
18-22.05.2020
TEMAT: Czasopisma dla dzieci i młodzieży.
POLECENIE: Spróbuj ustalić tytuły 2-3 czasopism dla dzieci i młodzieży; krótko scharakteryzuj dwa z nich (np. o czym piszą, jaka jest szata graficzna tj. zdjęcia, kolory…) – zadanie wyślij na e-maila nauczyciela.
11-15.05.2020

TEMAT: Moje zainteresowania czytelnicze, czyli biblioteczka domowa ucznia.

POLECENIE: Przejrzyj własną biblioteczkę i spróbuj dopasować po 2 tytuły do podanych rodzajów literatury: obyczajowa, historyczna, poezja, przyrodnicza, geograficzna, informacyjna; ustalenia prześlij na e-maila nauczyciela.

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej