Zalecenia specjalne

Pierwszy tydzień 26-30.10.2020

Matematyka

Codziennie na pocztę otrzymasz kartę pracy lub link do zadań. Wykonaj je, zrób zdjęcie i wyślij na moją pocztę lub Messengera.

Geografia

Temat: Morze Bałtyckie

Przepisz do zeszytu załączoną poniżej notatkę i naucz się jej treści.

Morze Bałtyckie jest zaliczane do mórz śródziemnych. Ma dobrze rozwiniętą linię brzegową i jest wyraźnie oddzielone od oceanu.

Morze Bałtyckie jest słabo zasolone ze względu na chłodny klimat i utrudnioną wymianę wód z oceanem.

Im dalej na północ, tym niższa temperatura wód Bałtyku.

Morze Bałtyckie wykorzystywane jest przez człowieka m.in. w transporcie, rybołówstwie, turystyce i energetyce.

Temat: Gleby w Polsce

Przepisz do zeszytu załączoną poniżej notatkę i naucz się jej treści.

Główne czynniki glebotwórcze to skała macierzysta, klimat, woda, roślinność, zwierzęta, ukształtowanie powierzchni, działalność człowieka, czas.

W Polsce dominują słabe gleby bielicowe i płowe oraz nieco lepsze brunatne. Mało jest gleb najlepszych (czarnoziemy) i bardzo dobrych (mady, czarne ziemie).

Historia

Napisz w zeszycie krótką informację o największym impresjoniście, jakim był Claude Monet. Znajdziesz ją na s. 93 podręcznika.

Zapisz w zeszycie ważne odkrycia oraz nowe środki transportu jakie pojawiły się wraz rozwojem nauki i techniki. Znajdziesz je na s. 95 podręcznika.

Biologia

Temat: Budowa i rola układu pokarmowego

Na tej lekcji dowiesz się z jakich części zbudowany jest układ pokarmowy człowieka. Nauczysz się rozpoznawać narządy układu pokarmowego. Poznasz funkcje poszczególnych części układu pokarmowego. Określisz związek budowy danego narządu z jego funkcją.
Zapoznaj się z lekcją w podręczniku str. 67-68, zapisz w zeszycie poniższe punkty. Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1-3 str.35-36.
1.Rola układu pokarmowego.
2.Budowa zęba
3.Rodzaje zębów i ich znaczenie w mechanicznej obróbce pokarmu.
4.Budowa układu pokarmowego:
Przewód pokarmowy:
-jama ustna,
– gardło,
– przełyk,
– żołądek,
– jelito cienkie,
– jelito grube
Gruczoły trawienne:
– ślinianki,
– wątroba,
– trzustka

Temat: Trawienie pokarmów

Na tej lekcji poznasz etapy trawienia składników odżywczych, miejsce trawienia białek, tłuszczów i cukrów, produkty trawienia składników pokarmowych i miejsce ich wchłaniania oraz wpływ substancji zawartej w ślinie na trawienie skrobi.
Zapoznaj się z lekcją w podręczniku str. 69-71, zapisz w zeszycie poniższe punkty. Następnie wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 4-8 str.36-37.
1.Etapy trawienia składników odżywczych:
jama ustna,
żołądek,
dwunastnica
2.Produkty trawienia białek, cukrów i tłuszczów.
3.Wchłanianie produktów trawienia.
4.Badania wpływu substancji zawartych w ślinie na trawienie skrobi.

Muzyka

Temat: „Balet i taniec klasyczny”

Polecenia:

Zapisz proszę podany temat do zeszytu.

Zanotuj treść notatki:

Taniec klasyczny odnosi się do techniki, jakiej używają tancerze w balecie.

Balet to spektakl, w którym treść jest przedstawiana na scenie za pomocą tańca
i muzyki.

Wyjaśnij pojęcia: libretto, choreograf

Wersja elektroniczna podręcznika pod danym linkiem:

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Lekcja-muzyki-7/

Plastyka

Temat: Fotografia

Przeczytaj w podręczniku do plastyki strony 18-20 rozdział „Fotografia jako dziedzina sztuki, rodzaje i tematy fotografii”. Dowiesz się jak powstawała fotografia i jakie ma znaczenie.

Wychowanie fizyczne

Temat: Zwód pojedynczy w piłce ręcznej.

Obejrzyj film i spróbuj poćwiczyć ten element.

Pamiętaj o aktywności fizycznej. Jeśli masz możliwość wykonaj ćwiczenia na świeżym powietrzu. Wybierz dowolną formę aktywności rekreacyjnej, np. biegi, jazda na rowerze, taniec, długie spacery. Wykonaj ćwiczenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej