Dni dodatkowo wolne

Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustaliła dni dodatkowo wolne w roku szkolnym 2021/2022:

-12 listopada 2021 r. (piątek) dzień po Święcie Narodowym Niepodległości,

-7 stycznia 2022 r. (piątek) dzień po Święcie Trzech Króli,

-2 maja 2022 r. (poniedziałek) dzień między świętami majowymi,

-24,25,26 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek) egzamin ósmoklasisty,

-1 czerwca 2022 r. (środa) Dzień Dziecka,

-17 czerwca 2022 r. (piątek) dzień po Bożym Ciele.

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej