Ogłoszenia

REKRUTACJA 2023/2024

Informuję, iż podpisane zostało Zarządzenie Wójta Gminy Dynów w  sprawie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy I szkoły podstawowej.

Rodzice dzieci (roczniki: 2017, 2018, 2019), które w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do oddziału przedszkolnego proszeni są o złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2023/2024. Druki dostępne w szkole lub do pobrania  tutaj.

Rodzice dzieci (roczniki: 2017, 2018, 2019, 2020), które w roku szkolnym 2023/2024 chcą uczęszczać do oddziału przedszkolnego proszeni są o złożenie karty zgłoszenia/zapisu do oddziału przedszkolnego. Druki dostępne w szkole lub do pobrania tutaj.

Rodzice dzieci siedmioletnich (rocznik 2016) zameldowanych i zamieszkałych w Bachórzu składają zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.  Druki dostępne w szkole lub do pobrania tutaj.

Rodzice dzieci siedmioletnich (rocznik 2016) spoza obwodu szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej. Druki dostępne w szkole lub do pobrania tutaj.

Mile widziane będą dzieci spoza Bachórza w naszych oddziałach przedszkolnych, w klasie I oraz w pozostałych klasach.

Zarządzenie  Wójta Gminy Dynów rekrutacja 2023-2024

Deklaracja-rodzicow-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego

Zgłoszenie-zapis-do-oddziału-przedszk.-na-prawach-przedszkola

Zgłoszenie-do-klasy-I-dzieci-z-obwodu

Wniosek-do-klasy-I-dzieci-spoza-obwodu

ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Uprzejmie Informuję, że rodzice lub opiekunowie prawni, którzy nie mogą zapewnić opieki dziecku w godzinach po zakończonych zajęciach szkolnych w związku z czasem pracy lub innymi okolicznościami wymagającymi opieki w szkole, mogą złożyć deklarację zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Bachórzu na rok szkolny 2022/2023. Deklarację można pobrać w szkole lub tutaj

Informuję, że wysokość dobrowolnej wpłaty na rzecz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bachórzu

została określona przez Zarząd Rady Rodziców

na kwotę 35 zł

Można ją wpłacić na konto bankowe Rady Rodziców

nr rachunku: 71 9093 0007 2001 0001 6926 0001

lub u wychowawcy klasy

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
w Szkole Podstawowej w Bachórzu

INFORMACJA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ NA TEMAT UBEZPIECZEŃ UCZNIÓW

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami, uprzejmie przypominam, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

************

INFORMUJĘ, że na spotkaniu z Rodzicami w dniu 30 marca 2017 r. podjęto decyzję, że w nowym roku szkolnym każdy rodzic indywidualnie i dobrowolnie ubezpieczy swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Począwszy od roku szkolnego 2017/18 nie będą zawierane umowy na grupowe ubezpieczenie uczniów i przedszkolaków przez Zespół Szkół Nr 1 w Bachórzu lub przez Radę Rodziców.


 

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej