Aktualności 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022

Pismo PPIS w Rzeszowie dotyczące COVID-19

pismo

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072030025630

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW Oddziałów Przedszkolnych

W związku z otrzymaniem w dniu 12 stycznia 2022 r. zgłoszenia o uzyskaniu przez ucznia Oddziału Przedszkolnego wyniku pozytywnego w kierunku SARS-CoV-2 informuję, że ustalono z PPIS w Rzeszowie co następuje:

 • Uczniowie z obydwu Oddziałów Przedszkolnych jako osoby ze styczności z osobą zakażoną SARS-CoV-2 nie zostaną objęci kwarantanną w związku z ustaloną frekwencją dziecka z pozytywnym wynikiem na zajęciach przedszkolnych,
 • Pomieszczenia obydwu grup przedszkolnych zostaną poddane dezynfekcji,
 • Bardzo proszę o monitorowanie stanu zdrowia dzieci i kontaktowanie się z lekarzem w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub innych domowników.

Cieszymy się, że mogliśmy pomóc

Zmiany dotyczą tylko przerw międzylekcyjnych. Są związane z dystrybucją posiłków cateringowych (zmiana firmy dostarczającej posiłki po przeprowadzonym przetargu). Obiady będą spożywane po czwartej lekcji.

8:20 – 9:05
9:10 – 9:55
10:00 – 10:45
10:55 – 11:40
11:55 – 12:40
12:45 – 13:30
13:35 – 14:20
14:25 – 15:10

Wigilia w Przedszkolu

W oddziałach przedszkolnych świętowaliśmy wyjątkowy dzień w roku – Wigilię Bożego Narodzenia. Dzieci z zapałem uczestniczyły w przygotowaniach stołu i sali na tę uroczystość. Kiedy już wszyscy zgromadziliśmy się przy stole nie mogło zabraknąć szczerych życzeń świątecznych składanych podczas dzielenia się opłatkiem, wspólnego spożywania posiłku oraz radosnego śpiewania kolęd i pastorałek. Dzień przepełniony zapachem pierniczków oraz dźwiękiem tradycyjnych kolęd wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój.

Świąteczne życzenia dla mieszkańców Bojan na Ukrainie

21 grudnia naszą szkołę odwiedził Ksiądz Marcin Miraś – Proboszcz Parafii pw. św. Jana Nepomucena w Bojanach. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożyliśmy na ręce Księdza Mirasia dla całej społeczności tej parafii serdeczne życzenia:
Wraz z nadchodzącymi Świętami Narodzenia Pańskiego składamy Wam najserdeczniejsze życzenia pokoju, Bożej Radości i Miłości w tym szczególnym czasie. Wierzymy, że Nowonarodzone Dzieciątko pobłogosławi Wam i Waszym Rodzinom w Nowym Roku. Niech w każdym dniu dane Wam będzie odnaleźć Boga, a wraz z nim szczęście.
Wraz z życzeniami przekazaliśmy zebrane podczas zbiórki w ramach przedświątecznej akcji pomocy produkty, za które Ksiądz Miraś w imieniu społeczności swojej parafii i swoim serdecznie podziękował. Życzył również wszystkim dużo zdrowia, które w obecnym czasie jest bardzo ważne i cenne. Swoją wdzięczność i świąteczne życzenia przekazał wszystkim darczyńcom Pan Michał Zięzio, który jest bardzo zaangażowany w pomoc mieszkańcom Bojan i jest serdecznym przyjacielem mieszkańców tych ziem.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy postanowili się podzielić radością i dobrem, w tym pięknym czasie. Dobro powraca ze zdwojoną siłą a przedświąteczny czas skłania nas do wrażliwości na potrzeby bliźnich.

Konkurs na najpiękniejszą bombkę choinkową

Święta to czas, na który wszyscy czekamy i czas, gdy wszystko wydaje się lepsze, piękniejsze, bardziej przyjazne. Wśród wielu rekwizytów, z którymi kojarzy się nam ten magiczny czas są bombki choinkowe. Wychodząc naprzeciw tej świątecznej atmosferze postanowiliśmy zorganizować w naszej szkole konkurs na najpiękniejszą bombkę choinkową. Celem konkursu było między innymi promowanie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie ich kreatywności i umiejętności plastycznych oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Na konkurs wpłynęło 18  prac. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się ogromną pomysłowością, zaangażowaniem a niejednokrotnie oryginalnością. W związku z tym komisja miała spory problem z wyłonieniem laureatów. W pracach komisji brało udział wielu nauczycieli. Jury przyznało miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas 1-3:

I miejsce – Martyna Bielec kl. 2

II miejsce – Rafał Hadam kl. 3

III miejsce – Lena Grzech kl.1

Wyróżniono: Laura Grzech kl. 1, Jakub Martowicz kl.1, Aleksandra Wrońska kl.1, Zuzanna Domińczyk kl. 2, Mateusz Kiełbasa kl. 2,  Mikołaj Spólnik kl. 2

– uczniowie klas 4 – 8 :

I miejsce – Gabriela Gancarz kl. 5

II miejsce – Wiktoria Bujdasz kl. 5

III miejsce – Iwona Hadam kl. 8

Wyróżniono: Blanka Martowicz kl. 4, Kinga Paściak kl. 4, Dominika Grzech kl 5,  Ewa Szmul kl. 5, Konrad Palcar kl. 7.

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które podjęły trud wykonania niepowtarzalnych bombek choinkowych.  Dziękujemy także rodzicom i nauczycielom, którzy motywowali swoje dzieci do wykonania tych wspaniałych prac. Jesteśmy wdzięczni Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie, która wielokrotnie wspiera naszą szkołę w tego typu akcjach. Dziękujemy za ufundowanie nagród, które sprawiły laureatom wiele radości. Widząc zadowolenie na twarzach nagrodzonych i wyróżnionych dzieci, mamy nadzieję, że takie akcje będziemy organizować wielokrotnie.

Podsumowanie przedświątecznej akcji pomocy Szkolnego Koła Caritas dla naszych rodaków mieszkających na Ukrainie

17 grudnia w naszej szkole podsumowaliśmy przedświąteczną akcję zbiórki żywności trwałej i środków czystości, która rozpoczęła się wraz z nastaniem Adwentu.

Uczniowie naszej szkoły i przedszkolaki zachęceni przez wychowawców z radością przynosili do szkoły produkty. O potrzebach i tradycjach naszych rodaków mieszkających poza granicami naszego kraju dowiedzieli się z lekcji religii. Siostra Anna opowiadała też o potrzebie niesienia pomocy potrzebującym, jako naturalnej konsekwencji przyjęcia Bożej miłości, która wzywa nas, by się nią dzielić. To również przygotowanie do najbardziej rodzinnych świąt.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim przedszkolakom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły za wsparcie akcji.

Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do właścicieli sklepów, w których można było również składać produkty. Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia zbiórki, ale również za przekazanie produktów na rzecz naszej zbiórki przez ich właścicieli.

Panu Krzysztofowi Paściakowi właścicielowi Sklepu Premium w Bachórzu i Panu Markowi Kryczykowi właścicielowi Sklepu Julia w Laskówce serdecznie dziękujemy.

Wszystkim mieszkańcom Parafii pw. św. Jana Nepomucena w Bojanach życzymy zdrowych i radosnych świąt. Moc życzeń i serdeczności przesyłamy w ręcznie wykonanych kartkach przez przedszkolaki z grupy Słoneczka.

W poniedziałek, 13 grudnia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W naszej szkole od dnia 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia odbywać się będą w systemie zdalnym. Będzie to 6 dni zajęć (20, 21,22 grudnia oraz 3,4,5 stycznia). Dzień 7 stycznia będzie dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych, zgodnie z wyborem dokonanym na początku roku szkolnego. Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r.

Na terenie szkoły można organizować konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty.

Bez zmian pracują oddziały przedszkolne, przy czym 24 grudnia i 31 grudnia pozostają dniami wolnymi od zajęć. Nikt z rodziców nie zgłosił chęci skorzystania w tych dniach z opieki przedszkolnej, zważywszy na brak obiadów. W dniu 24 grudnia pracownicy obsługi odbierają dzień wolny za święto przypadające w sobotę 25 grudnia (art. 130 par. 2 Kodeksu Pracy), natomiast nauczyciele oddziałów przedszkolnych korzystają z 2 dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14 (art. 188 Kodeksu Pracy).

Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

VII edycja Gminnego Konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową

W dniu 15 grudnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w Łubnie odbyła się uroczysta gala podsumowująca VII edycję Gminnego Konkursu Bożonarodzeniowego. Przedmiotem konkursu były szopki bożonarodzeniowe nawiązujące do tradycji chrześcijańskiej. Naszą szkołę reprezentowało 9 uczniów, którzy przygotowali przepiękne prace wysoko ocenione przez organizatorów. Pierwsze miejsce w kategorii klas IV-VIII zdobyła nasza uczennica Ewa Szmul, której bardzo gratulujemy zdobytego miejsca oraz nagrody. Wszyscy pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Warto dodać, że najmłodszym uczestnikiem konkursu był Adaś Paściak z grupy Słoneczka, z naszego Oddziału Przedszkolnego.

Rozpoczynają się szczepienia dzieci w grupie 5-11 lat. Skierowania są wystawiane automatycznie przez system od 12 grudnia 2021 r. z chwilą ukończenia przez dziecko 5. roku życia.

Szczepienie będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej). Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.

O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat i 12-15 lat każdorazowo decyduje lekarz

Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia .

Informacja dla rodziców uczniów klasy I i II

W związku z otrzymaniem w dniu 8 grudnia 2021 r. zgłoszenia o uzyskaniu przez ucznia klasy I wyniku pozytywnego w kierunku SARS-CoV-2 informuję, że ustalono z PPIS w Rzeszowie co następuje:

 • Zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla klasy I i II (ze względu na nauczanie w klasach łączonych) na okres od 9 do 13 grudnia. Nauka odbywać się będzie w trybie zdalnym.
 • Uczniowie z obydwu klas jako osoby ze styczności z osobą zakażoną SARS-CoV-2 zostaną objęci kwarantanną (najdłuższy możliwy czas trwania kwarantanny ustalono na 10 dni, natomiast ostatecznie dzień zakończenia kwarantanny w przypadku Państwa dziecka jest uzależniony od jego frekwencji w szkole) – proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny/SMS z Sanepidu z informacją o nałożeniu kwarantanny.
 • Bardzo proszę o monitorowanie stanu zdrowia dzieci i kontaktowanie się z lekarzem w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub innych domowników.

Witaj Święty Mikołaju !

6 grudnia – dzień, na który czekają wszystkie dzieci, małe i nieco starsze. W naszej szkole od rana też było gwarno i w powietrzu unosiła się nuta napięcia, oczekiwania, podekscytowania. I przyjechał – gość z workiem prezentów, których nie rozdawał za darmo- pytał o modlitwy, przykazania, zachowanie. Korytarze wypełnione były czerwonymi czapkami, mikołajowymi strojami- dominowały kolory biały i czerwony. Prezenty, dopisujące humory; święto spełniło swoją rolę, a uczniowie wydawali się zadowoleni.

Samorząd Uczniowski, mimo włożonych starań, niestety nie mógł uczestniczyć w dzisiejszym święcie, za co, mimo niezawinienia, przeprasza. Klasa ósma otrzyma swoje prezenty, kiedy będzie to możliwe, ale cała społeczność szkolna jest z nimi w tym trudnym czasie.
Dziękujemy Pani Jolancie Wójcik, która jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego za koordynowanie dzisiejszej wizyty Świętego Mikołaja w naszej szkole.
Cała społeczność szkolna dziękuje za starania włożone przez Radę Rodziców, okazane serce i wsparcie. Będziemy czekali na przyszły rok, oby okazał się lepszy i bardziej sprzyjający przedsięwzięciom szkolnym.

Informacja dla wszystkich rodziców

W związku z otrzymaniem w dniu 4 grudnia 2021 r. informacji o uzyskaniu przez dwoje uczniów naszej szkoły wyniku pozytywnego w kierunku SARS-CoV-2, bardzo proszę o monitorowanie stanu zdrowia dzieci i kontaktowanie się z lekarzem w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub innych domowników. Od poniedziałku szkoła będzie pracowała w podwyższonym reżimie sanitarnym. Prosimy bezwzględnie używać maseczek, dezynfekować ręce, zachowywać dystans społeczny. Dzieci z oznakami chorobowymi powinny pozostać w domu.

Informacja dla rodziców uczniów klasy VIII

W związku z otrzymaniem w dniu 4 grudnia 2021 r. zgłoszenia o uzyskaniu przez ucznia klasy VIII wyniku pozytywnego w kierunku SARS-CoV-2 informuję, że ustalono z PPIS w Rzeszowie co następuje:

 • Zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla klasy VIII na okres od 6 do 10 grudnia. Nauka odbywać się będzie w trybie zdalnym.
 • Uczniowie z klasy jako osoby ze styczności z osobą zakażoną SARS-CoV-2 zostaną objęci kwarantanną (najdłuższy możliwy czas trwania kwarantanny ustalono na 10 dni, natomiast ostatecznie dzień zakończenia kwarantanny w przypadku Państwa dziecka jest uzależniony od jego frekwencji w szkole) – proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny/SMS z Sanepidu z informacją o nałożeniu kwarantanny.
 • Osoby zaszczepione p/COVID-19 nie są obejmowane kwarantanną (osoba zaszczepiona to osoba, która przyjęła wszystkie dawki szczepienia podstawowego, a od ostatniej dawki minęło min. 14 dni) – z osobami tymi Sanepid nie będzie się kontaktował. Uczniowie zaszczepieni we wskazanym okresie również będą uczestniczyć w zajęciach zdalnych.
 • Bardzo proszę o monitorowanie stanu zdrowia dzieci i kontaktowanie się z lekarzem w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub innych domowników.

Informacja dla rodziców dzieci Oddziału Przedszkolnego – Grupa Biedronki

W związku z otrzymaniem w dniu 4 grudnia 2021 r. informacji o uzyskaniu przez ucznia Oddziału wyniku pozytywnego w kierunku SARS-CoV-2, bardzo proszę o monitorowanie stanu zdrowia dzieci i kontaktowanie się z lekarzem w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub innych domowników. Kwarantanny nie nakłada się w związku z ustaloną frekwencją ucznia w Oddziale.

Choinka na nowo rozbłysła – czas Świąt już bliski

Pomagamy Podkarpackiemu Hospicjum dla Dzieci

2 grudnia podsumowaliśmy akcję zbierania nakrętek dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Dzięki zaangażowaniu wychowawców i pogadankom na katechezie, uczniowie naszej szkoły znają potrzeby dzieci przebywających w hospicjach i chcą im pomóc.
Najstarsi uczniowie, młodsi i dzieci z przedszkola troszcząc się o naszą planetę nie wyrzucają zakrętek do kosza ale zbierają je, by można było je powtórnie wykorzystać. To dodatkowo troska o nasze środowisko i kształtowanie tak ważnej dla nas umiejętności segregowania śmieci.
Serdecznie dziękujemy przedszkolakom, wszystkim uczniom, nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i mieszkańcom Bachórza, którzy dostarczyli nakrętki.
Nakręciliśmy się na pomaganie, dlatego zbieramy dalej.
Dziękujemy Radzie Rodziców

Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za kolejne wsparcie szkoły w zakupie pomocy dydaktycznych. Tym razem jest to sympatyczny „Kostek”, który być może zachęci uczniów do wyboru w przyszłości zawodów medycznych.

 

szczepienia

szczepienia__

 

Pierwszoklasiści przyjęci do grona czytelników biblioteki

30 listopada uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z zasobów biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Na pamiątkę tego wydarzenia, każdy uczeń otrzymał dyplom, mały upominek oraz książkę „Pierwsze abecadło” wydaną w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest przypominanie o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania. Naszym najmłodszym czytelnikom życzymy ciekawych przygód w świecie książki.

szlaczek

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI OD 1 STYCZNIA 2022

Wójt Gminy Dynów informuje swoich mieszkańców, że Gmina Dynów razem z Gminami: Błażowa, Lubenia, Hyżne oraz miastem Dynów utworzyła Celowy Związek Gmin „Eko-Logiczni”.
Uwaga !!!
Wejście Gminy Dynów do Związku wiąże się z koniecznością złożenia przez mieszkańców NOWEJ DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Dynów w pokoju nr 2 (Biuro Obsługi Klienta) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w terminie od 22 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

Warsztaty zdobienia bombek choinkowych

Choć klasyczna bombka jest wykonana ze szkła dmuchanego to istotą nie jest materiał lecz jej ręczne przygotowanie – pomalowanie i udekorowanie. Wspólnie z fundacją PZU przygotowaliśmy dla uczniów naszej Szkoły oraz Oddziałów Przedszkolnych, warsztaty zdobienia bombek choinkowych. Po warsztatach wszyscy zabrali swoje rękodzieła do domu. Wraz z początkiem adwentu wchodzimy powoli w przedświąteczny szkolny nastrój przed Bożym Narodzeniem.

Przedświąteczna akcja pomocy Szkolnego Koła Caritas dla Polaków mieszkających na Ukrainie.

Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na powtórne narodziny Pana Jezusa. Jest to również czas dzielenia się radością i czynienia dobra.

Szkolne Koło Caritas na ten czas organizuje zbiórkę w ramach przedświątecznej pomocy naszym rodakom mieszkającym na Ukrainie w Bojanach Parafii pw. św. Jana Nepomucena.

Zbieramy:

-żywność o długim terminie ważności ( makarony, konserwy, ryż, kasza, produkty do wypieków, konserwy itp,

-środki czystości (mydło, płyn do mycia naczyń, środki dezynfekujące, szampon itp.

-znicze oraz wkłady do zniczy.

Wszystkie produkty zostaną przekazane Księdzu Proboszczowi Marcinowi Mirasiowi, który już kiedyś odwiedził naszą szkołę i opowiadał uczniom o kulturze i tradycjach kultywowanych na terenach dawnych ziem polskich.

Przekazane dary umożliwią  zorganizowanie rekolekcji dla dzieci, staną się wsparciem dla dzieci z Domu Dziecka. A przekazane przez nas znicze i wkłady zostaną zapalone na grobach zmarłych Polaków w czasie tradycyjnej świątecznej procesji na cmentarz.

Wierzymy, że uda nam się podarować naszym rodakom odrobinę radości na nadchodzące święta, w tym trudnym czasie.

Akcja trwa od 29 listopada do 17 grudnia.

Produkty będą zbierane w szkole. Można je przekazywać za pośrednictwem naszych uczniów, bądź składać w sklepach:

– Delikatesy Premium w Bachórzu,

– Sklep spożywczo-przemysłowy „Julia” w Laskówce.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia naszej akcji.

„Człowiek jest wielki nie przez to ,co posiada,
lecz przez to kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

pomoc_1

pomoc_2

Konkurs plastyczny- NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA

Konkurs plastyczny

Załącznik

Załącznik

Dzień Pluszowego Misia

Dzisiaj uczniowie przynieśli do szkoły pluszowe misie – pomocników swoich dziecięcych smutków i radości, aby towarzyszyły im w dniu, który oficjalnie  nazywa się Dniem Pluszowego Misia.

Mało kto wie, że pluszaki mają nie niezwykłą historię. Wszystko zaczęło się od prezydenta Stanów Zjednoczonych – Teodora Roosevelta, który w 1902 roku wybrał się z przyjaciółmi na polowanie, w czasie którego postrzelono niedźwiadka. Prezydent nakazał jego uwolnienie, a historię zilustrowano komiksem w prasie waszyngtońskiej. Jednym z czytelników był producentem zabawek, który postanowił stworzyć nową zabawkę  w formie pluszowego misia i nazwał go Tedy Bear (w nawiązaniu do imienia prezydenta). Święto obchodzone jest od 2002 roku. W Polsce również narodzili pluszowi bohaterowie: Miś Uszatek, Miś Coralgol. Pluszak to symbol dobra, miłości, ciepła i opiekuńczości. Misie duże i małe, nowe i nieco starsze królowały dzisiaj w naszej szkole „wspierając” swoich właścicieli w trudach życia szkolnego.

VII EDYCJA GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2021 r.

Regulamin

Gminny_konkurs_szopka_Bożonarodzeniowa

„Jan Paweł II i Kard. Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”

18 listopada w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Proboszcza Parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Dynowie Ks. Prałata dr Norberta Podhoreckiego. Natomiast patronat medialny sprawowało Radio „FARA”– Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej.

Celem konkursu było poznanie i wcielenie w życie wartości i ideałów, którym służył Jan Paweł II i Kardynał Wyszyński, jak również ukazanie wzorców osobowych dwóch wybitnych Polaków. Uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Teresy Siekaniec , Pani Małgorzaty Sierant i Pani Anny Kucz-Koszelnik wzięli udział w konkursie.

Miło nam poinformować, że wśród osób nagrodzonych i wyróżnionych znalazły się  uczennice naszej szkoły, które wzięły udział w uroczystej gali wręczenia nagród. Uczennica Julia Słaby zajęła 2 miejsce a Gabriela Koszelnik i Nadia Gdyra- Naumowicz otrzymały wyróżnienia. Wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy brali udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Gala  konkursowa podzielona została na trzy grupy wiekowe. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczanie nagród przebiegało w radosnej i podniosłej atmosferze, poprzedzane ulubionymi piosenkami, które kojarzą nam się z Janem Pawłem II i Kardynałem Wyszyńskim. Natomiast zwieńczeniem uroczystości było odśpiewanie Barki.

Uczestniczący w gali konkursowej Ks. Robert Ryba z Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej, przeprowadził wywiady z uczestnikami, których udzieliły również nasze uczennice.

Gratulujemy laureatkom i wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie serdecznie dziękujemy za zaproszenie do konkursu i miłe przyjęcie podczas gali wręczenia nagród.

Szachy plenerowe w naszej szkole

Priorytety kształcenia ogólnego określone w podstawie programowej wskazują rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania. Umiejętności te można rozwijać z wykorzystaniem szachów. Aby zachęcić uczniów do gry w szachy, dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców, pozyskaliśmy środki na zakup szachów plenerowych. Podstawę z kostki brukowej nieodpłatnie wykonała firma „Kamień” należąca do naszych niedawnych uczniów: Grzegorza i Damiana Szczepańskich, z pomocą Kamila Cieślika. Bardzo dziękujemy za ten gest wsparcia i pracy społecznej na rzecz szkoły.

W poszukiwaniu trylobita

Geologia? Pięknie brzmi, lecz większość uczniów kojarzy ją ze skomplikowanymi zagadnieniami, które w warunkach szkolnych czterech ścian często wydają się nudne i trudne do zrozumienia. Aby lepiej zrozumieć przeszłość geologiczną Ziemi odbyliśmy zajęcia edukacyjne w Muzeum Skamieniałości i Minerałów w Dubiecku. Zajęcia pokazały, jak w praktyce wykorzystać wiedzę zawartą w szkolnych podręcznikach. Trylobit był tylko jednym z setek okazów, które mogliśmy obejrzeć w muzeum a profesjonalny komentarz Pana Roberta Szybiaka okazał się bardzo interesujący. Na zakończenie pobytu w muzeum nastąpiła ewaluacja zajęć w postaci rozwiązanej przez uczniów krzyżówki. Dzięki zdobytej wiedzy siódmoklasiści będą umieli lepiej rozumieć Ziemię, będą zauważać obiekty geologiczne w terenie, interpretować obserwowane zjawiska, ich genezę oraz skutki.

Pasowanie na Przedszkolaka

Za nami wielkie wydarzenie – Pasowanie na Przedszkolaka, w którym wzięły udział wszystkie dzieci z grupy „Słoneczka”.
W specjalnie przygotowanej części artystycznej Przedszkolaki przedstawiły tylko niewielką część swoich umiejętności – pięknie recytowały wiersze, tańczyły i śpiewały. Maluszki nie tylko wspaniale wyglądały, ale zaprezentowały się z jak najlepszej strony. Następnie Pan Dyrektor uroczyście pasował każdego z nich symbolicznym lizakiem. „Słoneczka” otrzymały pamiątkowe dyplomy i medale a także książki ufundowane przez Radę Rodziców. Po części oficjalnej nadszedł czas na świętowanie przy słodkościach, o które zatroszczyli się rodzice.

Pasowanie na ucznia

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość ta miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter. 9 listopada czwórka uczniów: Aleksandra, Laura, Lena i Jakub oficjalnie dołączyła do grona uczniów naszej szkoły. Najpierw jednak uczniowie zaprezentowali przygotowany pod czujnym okiem wychowawczyni pani Agnieszki Bielec, program artystyczny. Pochwalili się swoimi umiejętnościami w recytowaniu wierszy i śpiewaniu piosenek. Wzorowo wykazali się wiedzą, jaką już zdobyli w szkole. Następnie, unosząc palce prawej ręki, z wielkim przejęciem złożyli uroczyste przyrzeczenie i ślubowali być dobrymi uczniami, sumiennie wywiązywać się z uczniowskich obowiązków, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu, każdy z  pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia przez pana dyrektora, Józefa Stolarczyka, który, dotykając ramienia każdego ucznia dużym ołówkiem, wypowiadał słowa: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”. Podczas uroczystości pierwszoklasiści również zostali powitani przez starszych kolegów i koleżanki z klasy drugiej, którzy wraz ze swoją wychowawczynią, panią Małgorzatą Sierant, przygotowali program artystyczny, w którym dawali dobre rady i składali życzenia. Na koniec wręczyli pamiątkowe upominki. Pierwszoklasiści otrzymali dyplomy i kuferki, również od wychowawczyni.  Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem w klasie. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka. Wszystkim adeptom klasy pierwszej życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej nauce.

Nowa nawierzchnia drogi szkolnej już cieszy – Dziękujemy !

Bardzo dziękujemy całej Społeczności Bachórza za przekazanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na wykonanie nowej nawierzchni drogi szkolnej. Podziękowania kierujemy również w stronę Pana Wójta Gminy Dynów, Pana Sołtysa, Radnych oraz do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bachórzu za zaangażowanie się w tę jakże cenną inicjatywę. Nowa nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z drogi dojazdowej do szkoły.

Dla Niepodległej

Sto trzecią rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczciliśmy montażem słowno-muzycznym pod hasłem „Żeby Polska była Polską”. Uczniowie zaprezentowali się w strojach ludowych przy dźwiękach melodii krakowiaka i kujawiaka. Treści patriotyczne wybrzmiały w wierszach i piosenkach przy akompaniamencie Pana Arkadiusza Banasia. Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu narodowego.

Komunikat

Prace asfaltowe prowadzić będziemy również jutro (wtorek 9 listopada) od godz. 8:00. Prosimy tak zaplanować dowóz dzieci aby nie doszło do zatoru komunikacyjnego.

W dniu 8 listopada (poniedziałek) zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze prowadzącej do szkoły. Poranny dowóz uczniów do przedszkola i do szkoły nie powinien stanowić problemu, gdyż prace nie rozpoczną się od wczesnych godzin porannych. Mogą jednak potrwać do późnych godzin popołudniowych i odbiór dzieci ze szkoły będzie utrudniony jeśli chodzi o podjazd samochodem pod szkołę. Proszę o zachowanie ostrożności oraz liczę na kreatywność rodziców i nauczycieli w kwestii parkowania poza posesją szkolną. Uczniowie opuszczą teren szkoły bezpiecznym, wskazanym obejściem miejsca robót.

#SzkołaPamięta

„Szkoła pamięta” to akcja odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Przekazanie darów

Przekazanie darów do fundacji Pro Spe . Serdeczne podziękowania od fundacji dla Szkoły w Bachórzu oraz ZSP w Dubiecku.

Teatrzyk Kamishibai w przedszkolu

Przedszkolaki odwiedziła dziś pani Katarzyna Sokolik z Gminnej Biblioteki Publicznej, która za pomocą teatrzyku kamishibai zaprezentowała bajki „Kot w butach” oraz „Trzy małe świnki”. Dzieci z zapartym tchem wysłuchały utworów, jednocześnie oglądając piękne ilustracje.
Pani Katarzynie serdecznie dziękujemy za wizytę i poświęcony czas oraz promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych

Finał zbiórki przyborów szkolnych i materiałów opatrunkowych w ramach akcji „Polskie Smyki Dzieciom z Afryki”

22 października w naszej szkole zakończyliśmy zbiórkę środków opatrunkowych i przyborów szkolnych, które gromadziliśmy, by pomóc dzieciom z Afryki. W tej akcji nasza szkoła bierze udział po raz drugi.

Na lekcjach z wychowawcą uczniowie rozmawiali o sytuacji dzieci w Republice Środkowej Afryki i Kamerunu. Zrozumienie w jakiej kulturze i środowisku żyją ich rówieśnicy z tej części świata ułatwił im film, który oglądali na lekcji katechezy, jak również rozmowa na temat potrzeby pomocy ludziom potrzebującym.

Zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie klas 1-3 z dużym zaangażowaniem wzięli udział w akcji. Bardzo cieszy fakt, że chęć pomocy wykazuje coraz więcej uczniów starszych.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich dzieci, które wsparły naszą akcję. To dzięki waszej wrażliwości na potrzeby innych, empatii i chęci  niesienia pomocy potrzebującym udało nam się zebrać tak dużo środków opatrunkowych i przyborów szkolnych, które w tamtych warunkach są niezbędne do poprawy jakości życia. Dziękujemy Panu Wojciechowi Szaruga za wsparcie naszej inicjatywy i przekazanie przyborów szkolnych.

Wierząc, że dobro powraca ze zdwojoną siłą, dziękujemy i zachęcamy do wspierania naszych charytatywnych inicjatyw, które z pewnością uczą nasze maluchy i starszych uczniów właściwych postaw wobec ludzi potrzebujących naszej pomocy i wsparcia.

Finał akcji Światełko Pamięci dla Łyczakowa

20 października zakończyliśmy zbiórkę zniczy pod hasłem „Światełko Pamięci dla Łyczakowa.” Przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły zachęceni przez swoich wychowawców bardzo chętnie wzięli udział w tej akcji. Na lekcjach historii poznali okoliczności powstania polskich cmentarzy i innych miejsc pamięci na Ukrainie. Zebrane znicze w tej społecznej akcji, której koordynatorem jest Telewizja Rzeszów, zapłoną na polskich cmentarzach na Kresach. Zarówno tych znanych jak Łyczaków, ale również tych, które są małe i zapomniane.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i przedszkolakom za przyniesienie zniczy. To bardzo ważna lekcja historii. Jest to również wyraz naszej pamięci i solidarności z Polakami, których groby znajdują się poza granicami naszego kraju.

Wsparcie finansowe

Z radością informujemy , że otrzymaliśmy wsparcie finansowe od #Fundacjapkobankupolskiegoidea https://www.facebook.com/PKOBankPolski/ @fundacjapkobankupolskiego #pkofundacja PKO Bank Polski @pkofundacja w wysokości 5000tyś.Projekt został napisany na zakup szachownicy ogrodowej,ławeczki ogrodowej, sofy gąsienicy do przedszkola oraz przyrządów gimnastycznych. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz reprezentowany przez Ewelinę Dominczyk.

Niespodzianka

Miła niespodzianka na spacerze
Podczas dzisiejszego spaceru „Słoneczka” spotkały panie policjantki, które zaparkowały radiowóz w pobliżu naszej szkoły. Dzieciom bardzo spodobał się policyjny wóz, przy którym mogliśmy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie, chociaż nieplanowane było okazją do poobserwowania pracy policji.
Pozdrawiamy panie policjantki!

Pamiętamy o zmarłych

W ostatnich dniach uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców odwiedzają miejsca spoczynku bliskich nam zmarłych. Spacer na cmentarz parafialny wprowadza uczniów w nastrój refleksji, zadumy oraz wspomnień o osobach bliskich, których już niestety z nami nie ma. W ciszy i spokoju, jakim emanuje to miejsce, uczniowie klasy V zatrzymali się nad grobem Aleksandra Władysława Wierzbiańskiego, którym się opiekujemy.

Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci o zmarłych to jedna z ważniejszych lekcji wychowania. Dzieci dbały o właściwe zachowanie się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce.

Komunikat

Od poniedziałku 18 października rozpoczynamy remont kanalizacji w kotłowni szkolnej. Przekopany zostanie chodnik prowadzący do szatni szkolnej. W związku z tym, od dzisiaj, głównym wejściem do szkoły będą drzwi w przewiązce pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną. Tym wejściem wchodzimy do szkoły, odbieramy dzieci, tym wejściem opuszczamy szkołę. Proszę o zachowanie ostrożności nauczycieli i rodziców wjeżdżających na parking położony za salą gimnastyczną. Przekop zostanie  oznaczony taśmą ostrzegawczą.

Szkolne Koło Caritas zachęca do udziału w akcji
„Światełko Pamięci dla Łyczakowa”

Cmentarz Łyczakowski to najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa. Jest  to miejsce pochówku wielu zasłużonych dla Polski ludzi kultury, nauki i polityki.

Od wielu już lat z inicjatywy Polskiego Radia Lwów i Konsulatu RP we Lwowie organizowana jest społeczna akcja „Światełko pamięci dla Łyczakowa”, której koordynatorem jest Telewizja Rzeszów.

„Szkolne Koło Caritas”  – działające w naszej szkole zachęca do udziału w tej akcji wszystkich uczniów naszej szkoły. Do środy 20 października będą zbierane w naszej szkole biało-czerwone znicze, które 1 listopada zostaną zawiezione do Lwowa.

Niech ta akcja będzie wyrazem naszego patriotyzmu i pamięci o polskich bohaterach. Pomóżmy zachować pamięć o naszych rodakach i zapalić im światełko pamięci.

Na te groby powinni z daleka przychodzić pielgrzymi, by się uczyć miłości do Ojczyzny. Powinni tu przychodzić ludzie małej wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną…”

Kornel Makuszyński

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów po PGR-ach

Wójt Gminy Dynów  informuje, że został ogłoszony nabór do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Konkurs ma na celu wsparcie dzieci i uczniów z rodzin popegeerowskich  w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Grant skierowany jest  do osób  zamieszkujących  miejscowość, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i będących członkiem rodziny (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), którzy byli zatrudnieni w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

Dofinansowanie można uzyskać na:

a) zakup nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami

b) ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

c) usługi zapewniające dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie oświadczenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Właściwe oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać do dnia 26.10.2021 r. w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dynów.

Oświadczenia złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje o programie można uzyskać w Urzędzie Gminy Dynów pok. 25, lub na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pani Anna Kucz-Koszelnik odznaczona Medalem KEN

Miło nam poinformować, że w dniu 13 października 2021 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Anna Kucz-Koszelnik odebrała z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie zostało przyznane na wniosek NSZZ „Solidarność”. Gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia.

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

Wierni tradycji, 13 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku uczniowie klas IV, V i VIII przygotowali uroczystą akademię. Serdeczności dla pedagogów popłynęły również ze strony Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Na część artystyczną uroczystości składały się wiersze, piosenki a także wiązanka refleksji na temat życia szkoły i zawodu nauczyciela. Raz jeszcze wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom życzymy wielu sukcesów i radości na co dzień.

Wsparcie o firmy Trefl

Miło jest nam poinformować , że otrzymaliśmy wsparcie materialne w postaci gier oraz puzzli od firmy Trefl #trefl #Treflpolska https://www.trefl.com/ Koordynatorem projektu jest przewodnicząca Rady Rodziców, Ewelina Dominczyk.

Leśna lekcja przyrody

Dziś w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Drzewa i z tej okazji gościł u nas pan Łukasz Sienko, tata Zosi, który pracuje w Nadleśnictwie Dynów.
Dowiedzieliśmy się na czym polega praca leśnika oraz w jaki sposób my sami możemy dbać o las. Nasz gość w bardzo ciekawy sposób opowiedział o gatunkach drzew, których liście i owoce mogliśmy obejrzeć. Wspólnie przypomnieliśmy sobie także o tym, jak należy zachowywać się w lesie. Największą atrakcją okazały się ogromne puzzle, które przedszkolaki wraz z panem Łukaszem ułożyły. Dzięki temu poznaliśmy i utrwaliliśmy wiadomości na temat budowy drzewa oraz zwierząt, które mogą zamieszkiwać w poszczególnych jego częściach.
Serdecznie dziękujemy Panu Łukaszowi za tę niezwykłą lekcję przyrody oraz dary jesieni wprost z lasu, które będziemy wykorzystywać do naszych prac plastycznych.

Prehistoryczna podróż w czasie czyli zajęcia  historyczno-geograficzne dla uczniów klasy IV i V

Jednym z zasadniczych celów kształcenia historycznego i geograficznego jest zainteresowanie uczniów przeszłością, dostarczenie wiedzy, która umożliwi poprawne wyobrażenie o życiu w przeszłości, również tej geologicznej. Aby spełnić ten postulat, specjalnie dla uczniów klasy IV i V zostały zorganizowane zajęcia w Muzeum Skamieniałości i Minerałów w Dubiecku. Pan Robert Szybiak w przystępny sposób, adekwatny do wieku uczniów, przybliżył nam szereg ciekawych kwestii. Prezentacja obejmowała podstawy nauki o skałach, minerałach, skamieniałościach, procesach geologicznych, historii Ziemi i życia na Ziemi, geologii regionalnej Polski i Podkarpacia. Na zajęciach wykorzystana została bogata kolekcja minerałów i skamieniałości. Uczniowie zadawali wiele pytań, wykazując się wszechstronnym zainteresowaniem tematyką zajęć. Na zakończenie pobytu w Dubiecku nie mogło zabraknąć wizyty na zamku, miejscu urodzin Ignacego Krasickiego.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie zaprasza na turniej badmintonowy

Udział Szkolnego Koła Caritas w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”

Nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei organizowanej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci w Rzeszowie. 6 października w 15 rocznicę założenia fundacji posadziliśmy żonkile. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły  i przedszkolaki z radością i zaangażowaniem przystąpili do  pracy. Wiosną, gdy kwiaty zakwitną zetniemy je i rozdamy za symboliczny datek na rzecz działalności  Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.
Żonkil to symbol nadziei, która jest nieodłącznym elementem pracy hospicyjnej.
Akcja, w której bierzemy udział ma na celu propagowanie opieki hospicyjnej oraz wsparcie działalności hospicjum. Jak również uwrażliwienie naszych uczniów na potrzeby ludzi chorych i cierpiących.
Sama akcja swoją tradycją sięga roku 1948. W Wielkiej Brytanii rozpoczęła ją Maria Curie Caneer. Zbierano datki na tworzenie i utrzymanie hospicjów. Rozdawany przy tej okazji żonkil, stał się symbolem, nadziei, który ma przypominać o ludziach potrzebujących, chorych i cierpiących.
Dalszy ciąg akcji nastąpi, gdy posadzone kwiaty zakwitną.

Zachęcamy do udziału w konkursie

Regulamin Konkursu Mój wymarzony lizak 2021

Szkolne Koło Caritas wspiera budowę studni w Afryce

Po raz kolejny wsparliśmy akcję budowy studni w Afryce, przekazując na ten cel zużyte podręczniki szkolne, katalogi, gazety. Dotychczas wybudowano tam 29 studni głębinowych, które będą służyć przez długie lata mieszkańcom Sudanu Południowego, Madagaskaru, Zambii, Czadu, Kamerunu i Republiki Środkowej Afryki. Dla tamtejszej ludności to wspaniały dar i szansa na lepsze, godne życie.

Miło nam współpracować z Panem Ryszardem Łuczykiem, który mobilizuje i zachęca do zbierania makulatury na tak szczytny cel.

Chcąc włączyć się w tę akcję podajemy miejsca, gdzie znajdują się kontenery, do których można odłożyć makulaturę – są to kontenery:  przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie, kościołach w Świlczy i Markowej, na parkingach szkoły w Trzebownisku, II LO w Rzeszowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku oraz przy Uniwersytecie Rzeszowskim – al. Rejtana.

Dziękujemy Pani Marii Stolarczyk za przygotowanie podręczników a uczniom za posegregowanie i pomoc w zapakowaniu ich do transportu.

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF przeprowadziło zajęcia dla uczniów

Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne SELF s.c. realizuje obecnie projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą: ,,Młodzież i dzieci – od dziś bezpieczni w sieci- VII edycja”.
Podczas zajęć wykorzystywane są aktywne metody pracy, m.in. elementy pedagogiki zabawy, psychodramy, pogadankę czy metody projekcyjne. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych trenerów – psychologów, pedagogów lub socjoterapeutów.

Cele warsztatów:
– przeciwdziałanie uzależnieniom od gier komputerowych, telefonów, Internetu i zjawisku cyberprzemocy
– podniesienie świadomości na temat zagrożeń płynących z Internetu i bezpiecznych metod korzystania z Internetu
– kreowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
– kształtowanie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym środowisku i tzw. nowych mediów
– podniesienie świadomości o metodach postępowania w przypadku napotkania zagrożeń w świecie wirtualnym

DZIEŃ CHŁOPAKA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie zaprasza

Nakręć się na pomaganie – zbiórka nakrętek dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci

Od wielu już lat nasza szkoła wspiera Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci zbierając nakrętki po napojach. To akcja charytatywno-ekologiczna. Jeszcze raz zatem zachęcamy uczniów do zbierania nakrętek w szkole i w domu. Wypiłeś wodę lub pyszny sok nie wyrzucaj nakrętki, zbieraj i przynoś je do szkoły. Mamie właśnie skończył się płyn do płukania tkanin, zostaje wam kapsel, wieczko lub przykrywka – to również warto przynieść do szkoły. Dla nas to odpad a dla dzieci z hospicjum szansa na zakup leków i innych potrzebnych artykułów.

Film na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia

Uczniowie klasy VII i VIII razem ze swoimi wychowawcami panią Jolantą, panią Lucyną i z s. Anną byli w kinie w Rzeszowie na filmie pt. „Wyszyński – zemsta, czy przebaczenie”.

Film w przejmujący sposób przybliża trudną drogę kapłańską, naznaczoną wojną, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była to lekcja pokory, patriotyzmu, poświęcenia dla Boga i Ojczyzny.

Szkolne Koło Caritas zachęca do wsparcia akcji #PolskiesmykidzieciomzAfryki

Ruszyła druga edycja akcji „Polskie smyki dzieciom z Afryki” organizowana przez Fundację Pro Spe razem z Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym „Plaster Miodu”. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas z radością zapraszają wszystkich do włączenia się i wsparcia akcji.  Tym razem zbieramy zarówno materiały opatrunkowe jak i artykuły papiernicze takie jak:

Materiały opatrunkowe
kompresy gazowe
bandaże elastyczne
plastry i gaziki
woda utleniona
skalpele jednorazowe
igły i strzykawki
rękawiczki jednorazowe

Przybory szkolne
zeszyty
ołówki i długopisy
kredki i markery
kreda biała i kolorowa
tabliczki A4 do pisania kredą
kartki kolorowe A4
nożyczki do papieru
wełna kolorowa i szydełka

Przedmioty, które uda nam się zebrać  trafią do szkół i szpitali w Kamerunie i Republice Środkowej Afryki. Okazuje się, że to co dla nas jest podstawowym dobrem dla mieszkańców tamtych rejonów bywa niejednokrotnie nieosiągalne. Tym bardziej zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły i mieszkańców Bachórza. Warto pomagać. Akcja trwa do 20 października.

Dzień Szpilek w naszej szkole

Wiemy jak kobiety kochają szpilki. Dlatego 25 września Moliera 2 wraz z fundacją Alivia zainicjowało wyjątkową akcję w mediach społecznościowych – Dzień Szpilek. Tego dnia wystarczyło wrzucić zdjęcie w szpilkach na Instagram lub Facebooka z hasztagiem #DzienSzpilek – za każde zdjęcie Moliera 2 przekazało 2 PLN na rzecz fundacji Alivia działającej na pomoc osobom z chorobą nowotworową. Ponieważ 25 września wypada w tym roku w sobotę, dlatego my już dzisiaj przyłączamy się do akcji.

Robot u przedszkolaków

„Słoneczka” i ” Biedronki” miały dziś okazję wypróbować prawdziwego robota, który m.in. reaguje na polecenia w języku angielskim. Dzieci z zainteresowaniem testowały jego umiejętności i funkcje.
Dziękujemy panu Robertowi Pantoła za ciekawą prezentację możliwości robota.

Projekt „Lokalne Pasje – realizujmy je razem”

W ramach wskazanego projektu zorganizowaliśmy dla naszych uczniów zajęcia pod nazwą „Las w słoiku”. Naszą ideą jest zainspirowanie dzieci do polubienia przyrody, ze względu na to, że rośliny to nieodłączna część Naszego Świata. Sadzenie lasów w szkle, to fascynujący proces który wpisuje się we wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwija ponadto postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Do udziału w naszym projekcie zaprosiliśmy dzieci i młodzież z Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” Dom dla Dzieci w Dynowie.

Błogosławiony Prymas

18 września w dniu patronalnym św. Stanisława Kostki  dzieci, młodzież, nauczyciele oraz członkowie Akcji Katolickiej   zgromadzili się, by uczestniczyć w Eucharystii. Ten dzień w naszej parafii był podziękowaniem  Bogu za dar beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego – wielkiego Polaka i patrioty. Po Mszy św. uczniowie wraz z siostrą Anną i panem Arkiem przygotowali wieczornicę poświęconą życiu i działalności błogosławionego Prymasa. Ostatnim akcentem naszej modlitewnej refleksji był „Akt Oddania” parafii i naszej Ojczyzny – Królowej Polski, który odczytał ks. kanonik Tadeusz. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział w tym spotkaniu.

Piękny prezent dla przedszkolaków

Dzięki wsparciu Fundacji Bieszczadzkie Anioły nasze oddziały przedszkolne wzbogaciły się w piękne zabawki do piaskownicy i zabaw ogrodowych. Okazałe koparki, taczki, kosiarki i samochody ciężarowe już czekają na najmłodszych.
Bardzo dziękujemy Fundacji Bieszczadzkie Anioły za przekazane zabawki, a Pani Ewelinie Domińczyk za koordynację całej akcji.

Integracja Szkolnych Kół Caritas

W sobotę 11 września w ogrodzie przy domu zakonnym spotkały się dzieci z Bachórza i Bachórca ze swoimi opiekunami, by podzielić się doświadczeniami, jakie zdobyły podczas różnych akcji przeprowadzanych przez Szkolne Koło Caritas. Było dużo zabawy, gier i meczy, oraz krótka, ciekawa  lekcja wychowawcza o tym, by zawsze być gotowym i otwartym na niesienie pomocy, w myśl słów samego Jezusa „Cokolwiek uczyniliście bliźniemu, uczyniliście Mnie”.  Po tak intensywnym wysiłku fizycznym i umysłowym czekała na nas smaczna kiełbasa z ogniska. Dziękujemy również Panu Bogu za piękną słoneczną pogodę!

Nowa piaskownica już cieszy przedszkolaków

Jest nas więcej z każdym rokiem. Przedszkole się sprawdziło !
Mamy 28 dzielnych przedszkolaków

Dla przedszkolaków

Żegnamy Panią Asię

Jednocześnie życzymy wielu lat życia w zdrowiu i pomyślności, a na zasłużonej emeryturze realizacji kolejnych planów i marzeń

Międzypokoleniowy udział naszych uczniów w tradycji święcenia ziół i plonów

Pani Ani dziękujemy za piękną łąkę wykonaną dla grupy „Biedronki”

Dla osób zainteresowanych

Zajęcia z alpakoterapii AlpakaTeam – Przygoda z Alpaką , hipoterapii Szkółka Jeździecka Promyk, kynoterapii Barbara Urban Kynoterapeuta oraz felinoterapii Felinoterapia. Leon – terapeuta. odbywać się będą od września do października 2021 r. w Albigowej. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Dożywianie dzieci w szkołach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje o możliwości składania wniosków o dożywianie dzieci w szkole od 1 sierpnia 2021r. na rok szkolny 2021/2022.

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł miesięcznie, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8   ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie złożyć wniosek o pomoc. Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury);

– zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;

– w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

– osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki przyznania uprawnień do stypendium szkolnego

 • miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł. netto, dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 1876 z późn. zmianami),
 • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.,
 • stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Dynów.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie, ul. Ks. J. Ożoga 2. Termin składania wniosków od 1 września do 15 września.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie, ul. Ks. J. Ożoga 2, tel. 17 23 00 106, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Informacja ZUS

Od 1 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczyna obsługę rządowego programu „Dobry start” (tzw. 300+). Wnioski będzie można składać tylko drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu następujących kanałów:

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • przez bankowość elektroniczną
 • na portalu empatia.mpops.gov.pl

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej