Nauczyciele

Nauczyciele:

Oddział przedszkolny
 mgr Justyna Zabój  nauczyciel w oddziale przedszkolnym
Szkoła podstawowa
 mgr Małgorzata Sierant  wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Bielec  wychowawca klasy II, edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Kucz-Koszelnik wychowawca klasy I edukacja wczesnoszkolna
 mgr Jolanta Wójcik  wychowawca klasy VI, j. polski
 mgr Maria Stolarczyk  wychowawca klasy VII, j. polski, historia
 mgr Joanna Cieśla  wychowawca klasy V, plastyka, świetlica
 mgr Lucyna Stochmal  wychowawca klasy VIII, wychowanie fizyczne
 mgr Elżbieta Ryś matematyka, fizyka
 mgr s. Anna Konieczna  religia
 mgr Piotr Bielec  j. angielski
 mgr Józef Stolarczyk historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
 mgr Urszula Toczek  wychowanie do życia w rodzinie, język niemiecki
mgr inż.Maria Bachurska biologia
mgr Anna Grzegorzak chemia
 mgr Robert Pantoła informatyka, technika
 mgr Arkadiusz Banaś  muzyka
mgr Piotr Sarnicki edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Fara doradztwo zawodowe
Biblioteka
 mgr Maria Stolarczyk  biblioteka

Logopeda, pedagog- mgr Grażyna Pyś

Zajęcia rewalidacyjne- mgr Jolanta Wójcik

Pielęgniarka szkolna- Elżbieta Borkowska

Szukaj
Linki