Nauczyciele

Nauczyciele:

Oddziały przedszkolne
mgr Justyna Zabój nauczyciel w oddziale przedszkolnym I Słoneczka
mgr Marzena Szmul nauczyciel w oddziale przedszkolnym II Biedronki
Szkoła podstawowa
mgr Małgorzata Sierant wychowawca klasy III, edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Bielec wychowawca klasy II, edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Kucz-Koszelnik wychowawca klasy I, edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Wójcik wychowawca klasy IV, j. polski
mgr Maria Stolarczyk wychowawca klasy V, j. polski, historia
mgr Teresa Siekaniec plastyka
mgr Lucyna Stochmal wychowawca klasy VIII, wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Ryś matematyka, fizyka
mgr s. Małgorzata Sowa religia
mgr Piotr Bielec wychowawca klasy VI, j. angielski
mgr Józef Stolarczyk historia, wiedza o społeczeństwie, geografia
mgr Urszula Toczek wychowanie do życia w rodzinie, język niemiecki
mgr inż. Maria Bachurska biologia
mgr Wojciech Tarnawski chemia
mgr Robert Pantoła informatyka, technika
mgr Arkadiusz Banaś muzyka
mgr Piotr Sarnicki edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Fara doradztwo zawodowe
Biblioteka
mgr Maria Stolarczyk  biblioteka

Logopeda – mgr Teresa Łazor

Pedagog – mgr Anna Kucz-Koszelnik

Pedagog specjalny – mgr Jolanta Wójcik

Zajęcia rewalidacyjne – mgr Jolanta Wójcik,  mgr Małgorzata Sierant

Pomoc nauczyciela – Ewa Pyra

Pielęgniarka szkolna – Elżbieta Borkowska

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej