Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Bachórzu

 

 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W BACHÓRZU

 1. Dobre przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym etapie edukacyjnym,
 2. Zapewnienie uczniom różnorodnej, bogatej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej,
 3. Nieustanne wspieranie każdego ucznia, by mógł się harmonijnie, wszechstronnie rozwijać, zgodnie z osobistymi potrzebami      i możliwościami,
 4. Każdy uczeń jest jednakowo ważny, każdemu należy pomagać by osiągnął sukces,
 5. Dobre przygotowanie uczniów do życia społecznego w rodzinie, środowisku lokalnym, w ojczyźnie, w zjednoczonej Europie,
 6. Zapewnienie uczniom dobrych, bezpiecznych i przyjaznych warunków do nauki,
 7. Promowanie humanistycznego systemu wartości, opartego na chrześcijańskich podstawach,
 8. Utrzymywanie demokratycznych relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy uczniami, pomiędzy szkołą a rodzicami, szkołą a środowiskiem lokalnym,
 9. Wspólne z rodzicami wychowanie człowieka, który:
 • będzie umiał znaleźć cel i sens swojego istnienia,
 • sprosta wyzwaniom dorosłego człowieka,
 • potrafi samodzielnie kreować swoją pozytywną przyszłość,
 • będzie odróżniał dobro od zła,
 • będzie szanował godność osoby ludzkiej, odrzuci przemoc i agresję, uzależnienia i nałogi będą  mu obce,
 • będzie umiał dbać o zdrowie własne i innych.
Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej