Aktualności 2020/2021

 

Informacje o szczepieniach

 

 

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne

Zapraszam rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców pierwszoklasistów na spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22. Spotkanie odbędzie się dnia 20 sierpnia 2021 r. (piątek) o godzinie 16:30 na sali gimnastycznej. Po części wspólnej odbędą się spotkanie z wychowawcami. 

 

Komunikat w sprawie odbioru zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Informuję, że wydawanie zaświadczeń dyrektorom szkół nastąpi w Punktach Odbioru Prac w dniu 8 lipca 2021 r. (czwartek) w godzinach od 13:00 do15:00.

Uczniów proszę o odbiór zaświadczeń w szkole w dniu 9 lipca 2021 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 11:00.

Dnia 2 lipca 2021 r. będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty. Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl). Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły. Po zalogowaniu można zmienić hasło.

 

Miłych, słonecznych i bezpiecznych wakacji !

 

 

 

Zakończenie roku przedszkolnego

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zajęcia zakończymy 25 czerwca 2021 r. Mszą świętą, która rozpocznie się o godz. 8:15. Po jej zakończeniu na placu przykościelnym wychowawcy klas wręczą uczniom świadectwa szkolne i pożegnają ich na czas wakacji. O godz. 9:30 uczniowie z Laskówki zostaną odwiezieni do miejsca zamieszkania, a uczniowie z Bachórza wrócą bezpośrednio do domów. Rodzice uczniów klas młodszych zatroszczą się o bezpieczny powrót dzieci do domu.

Planując zakończenie roku szkolnego dyrektorzy szkół powinni uwzględnić przepisy ogólne ustanawiające określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zalecenia i rekomendacje zawarte w wytycznych przeciwepidemicznych dla szkół. Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów zezwalają na zorganizowanie imprezy z udziałem wszystkich uczniów pod warunkiem, że odbywać się będzie na otwartym powietrzu a w spotkaniu będzie uczestniczyć nie więcej niż 150 osób. Z wytycznych przeciwepidemicznych dla szkół obowiązujących w 2021 r. wynika, że nie jest wskazane organizowanie zakończenia roku szkolnego z jednoczesnym udziałem wielu osób w pomieszczeniach szkolnych. Wciąż obowiązujące wytyczne zalecają ograniczanie przebywania w pomieszczeniach szkoły osób trzecich do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Bierzemy pod uwagę również aktualnie trwające upały oraz alerty ostrzegające przed wystąpieniem nagłych burz. Chcemy więc, aby dzieci jak najszybciej i w bezpiecznych warunkach wróciły do domów. 

Święty Maksymilian Maria Kolbe – konkurs plastyczny

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym dotyczącym życia i działalności świętego Maksymiliana Marii Kolbe w 80 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Na lekcji religii Siostra Anna przybliżyła postać i życiorys, by dzieci mogły poznać świętego, który jest o tyle bliski naszemu sercu, ponieważ jest patronem kościoła filialnego w Laskówce należącego do naszej parafii. Dzisiaj uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Gratulujemy talentów plastycznych wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie.

Pożegnanie klasy VIII

Podsumowanie pracy SKO

22 czerwca do naszej szkoły na spotkanie z najmłodszymi przyjechały panie Alicja Kozubal i Jolanta Kaszycka z Banku PKO BP, by podsumować rok oszczędzania w  SKO i odpowiedzieć na nurtujące dzieci pytania. Dzieci, które były najaktywniejsze otrzymały drobne upominki. Wśród naszych uczniów należących do SKO najbardziej systematycznymi w oszczędzaniu okazały się Kinga Paściak i Gabriela Koszelnik. Gratulujemy wszystkim dzieciom, które oszczędzają i uczą się mądrego gospodarowania pieniądzem i zachęcamy do zapisywania się do SKO w naszej szkole. Dziękujemy Paniom za ciekawe spotkanie i życzymy wszystkim wesołych i bezpiecznych wakacji.

 

Skrócenie czasu pobytu dzieci w szkole ze względu na upały

Szanowni Rodzice

W trosce o zdrowie uczniów i ich samopoczucie, ze względu na wysokie temperatury powietrza w klasach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, od dnia 22 czerwca do 24 czerwca skracamy czas pobytu dzieci w szkole do godziny 12:00. Na terenie szkoły zapewniamy uczniom wodę do picia podawaną w butelkach. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w nakrycia głowy lub jeśli to możliwe o osobisty ich odbiór. Świetlica oraz oddziały przedszkolne pracują bez zmian, jednak w miarę możliwości apelujemy o jak najszybsze odebranie dzieci po zajęciach. Nie zawieszamy zajęć szkolnych a jedynie skracamy pobyt uczniów w szkole, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności jaka na nas spoczywa. Wysokie temperatury mogą być traktowane jako zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

 

Władysław Mierzyński – kierownik szkoły w Bachórzu

Władysław Mierzyński ur. 25.12.1890 r. w Haczowie zm. 08.05.1946 r. w Bachórzu, był wieloletnim nauczycielem i kierownikiem szkoły w Bachórzu. Mianowanie na to stanowisko otrzymał w 1920 r. Trzy lata później dołączyła do grona nauczycieli jego żona Maria Mierzyńska, przeniesiona do Bachórza ze Szklar. Kierowanie szkołą w Bachórzu przerwała Mierzyńskiemu II wojna światowa. Zgodnie z polityką okupanta niemieckiego kadry kierownicze były zmieniane. W dniu 01.05.1940 r. został przeniesiony ze szkoły w Bachórzu do szkoły w Harcie Dolnej. Równocześnie z Harty został przeniesiony do Bachórza kierownik Jan Kwolek. Tuż po wyzwoleniu, od 01.09.1944 r. kierownik Mierzyński powrócił do Bachórza. Zmarł młodo, w wieku 56 lat chorując na nowotwór. Jest pochowany na cmentarzu w Bachórzu. 

Niestety nie dysponujemy żadnym zdjęciem tego zasłużonego dla Bachórza nauczyciela. Zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie próby odszukania starych zdjęć szkolnych w albumach rodzinnych. Może na zdjęciach z okresu międzywojennego odnajdziemy poszukiwaną osobę. Zwracamy się ponadto do osób, których groby bliskich zmarłych znajdują się w sąsiedztwie grobu Władysława Mierzyńskiego. Ktoś o ten grób dba, więc jest nadzieja na kontakt z rodziną. Będziemy wdzięczni za próbę pośrednictwa ze szkołą i ustalenie kontaktu z rodziną.

Spotkanie z iluzjonistą

 

7 czerwca 2021 r. rozpoczęły się szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat w ramach Narodowego Programu Szczepień. To jak dotąd najmłodsza grupa osób rekomendowanych do szczepienia przeciwko COVID-19. Razem z grupą 16-18 lat zaszczepić się może ponad 2,5 mln uczniów z ok. 24 tys. szkół i placówek oświatowych. Dodatkowa akcja szczepień dla uczniów zostanie zorganizowana we wrześniu, po ich powrocie z wakacji.

Więcej informacji dostępnych tutaj.

Nasz udział w akcji #krzywczachallenge

Mali eksploratorzy w akcji czyli kolejne spotkania z historią w przedszkolu

Egzamin na kartę rowerową

Nasi uczniowie w procesji Bożego Ciała

 

 

 

 

 

Z dniem 31 maja uczniowie wszystkich klas powracają do nauki stacjonarnej w szkole. Dowóz uczniów z Laskówki odbywał się będzie następująco: przyjazd do szkoły autobusem PKS – godz. 7:50 z Laskówki; odwóz do domu po lekcjach transportem gminnym. Godziny odwozu ustalimy w poniedziałek 31 maja.

Piątek po święcie Bożego Ciała, 4 czerwca, jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych.

Po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie odwołujemy planowane na 31 maja spotkanie z rodzicami. 

Upominki na Dzień Matki od uczniów klas I-III

Dzień Mamy i Taty w Przedszkolu

Egzaminy za nami – teraz czekamy na wyniki

Kolejny dzień egzaminu – matematyka

Gotowi do egzaminu – język polski

Przed Wami ważny moment – egzamin ósmoklasisty, który sprawdzi Waszą wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki w szkole podstawowej. Życzymy, aby uzyskane wyniki, pozwoliły Wam kontynuować naukę w wybranej szkole ponadpodstawowej. Powodzenia !

Szkoła muzyczna

Kropelka naszej wody w studni Ngara w Afryce

Dzielimy się dzisiaj dobrą informacją przesłaną przez Pana Ryszarda Łuczyka. Studnia Ngara już działa. To jedna z trzech studni wybudowanych ostatnio dla mieszkańców Afryki. Cieszymy się, że dzięki zbiórce makulatury, mamy maleńki wkład w to chrześcijańskie dzieło pomocy.

 

Zamieszczamy miłą pamiątkę naszego udziału w akcji charytatywnej dla dzieci z Afryki. Pozdrawiamy Organizatorów.

 

Nauczanie hybrydowe klas IV-VIII w okresie od 17 maja do 28 maja

W okresie od 17 do 21 maja naukę stacjonarną odbywają uczniowie klasy IV i VIII. W tym okresie uczniowie klas VI i VII uczą się zdalnie.

W okresie od 24 do 28 maja naukę stacjonarną odbywają uczniowie klasy VI i VII. W tym okresie uczniowie klas IV i VIII uczą się zdalnie.

Uczniowie klas I-III – bez zmian.

W dniach od 25 do 27 maja, w trakcie egzaminu ósmoklasistów, uczniowie klas I-VII mają dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki, istnieje możliwość zorganizowania zajęć świetlicowych. Proszę o wcześniejsze zgłaszanie dzieci do wychowawców. 

Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego – dezynfekcja dłoni przy wejściu do budynku szkoły, maseczka będzie obowiązywać w częściach wspólnych budynku, w miarę możliwości starajmy się utrzymywać dystans społeczny.

Od 31 maja 2021 r. (poniedziałek) uczniowie wszystkich klas uczą się stacjonarnie. Tego dnia planujemy organizację spotkania z rodzicami na terenie szkoły. O formie i godzinie spotkania poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Uroczystość I Komunii Świętej

Dzieci z klasy III  z naszej szkoły 9 maja przeżyły piękną uroczystość I Komunii Świętej, do której  przygotowywały  się przez cały rok szkolny. Przy pięknej pogodzie z radosnymi sercami wspólnie ze swoimi rodzicami i najbliższą rodziną, siostrą Anną oraz Panią wychowawczynią Agnieszką dziękowały Bogu za tak wielki dar. Świętowanie przedłuży się na tak zwany cały „Biały Tydzień”, w którym dzieci złożą Bogu przyrzeczenia abstynenckie, otrzymają pamiątkowe obrazki, odnowią przyrzeczenia chrzcielne, poświęcą pamiątki komunijne i oddadzą się w opiekę Matce Bożej.

 

Dzień Flagi

 

Rozpoczęcie sezonu ogrodowego w Przedszkolu

 

 

 

 

1 kwietnia 2021 roku rozpoczęło się największe i najważniejsze badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy i w jakich warunkach mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie dla przyszłości naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak ważne jest, żeby spisał się każdy z nas.

Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie, a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze państwowe, regionalne i lokalne mają dostęp do informacji i danych niezbędnych do podejmowania działań na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają długą tradycję – w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie pierwszym w historii polskich spisów ludności, w którym PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie samospis internetowy. W ten sposób statystyka publiczna wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom dotyczącym możliwości elektronicznego załatwiania spraw urzędowych.

Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. Aplikacja spisowa jest dostępna na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca spisu.

Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy. W każdej gminie w Polsce będzie funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, będzie też można liczyć na wsparcie wyznaczonego pracownika Urzędu. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić do Urzędu Gminy i zapytać o możliwość spisania się.

Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje się rachmistrz spisowy.

 

 

 

Informuję rodziców uczniów klas I-III, że od poniedziałku 26 kwietnia wznawiamy zajęcia dla uczniów na terenie szkoły. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji nauki znajdą Państwo w komunikatach na grupie Facebook.

 

 

rekrutacja_2021

http://szkolamuzyczna.dynow.pl/

Ważne komunikaty

 1. Od poniedziałku 19 kwietnia wznawiają pracę oddziały przedszkolne,
 2. Dla uczniów klasy VIII od 19 kwietnia organizujemy konsultacje grupowe przed egzaminem ósmoklasistów. Odbywać się będą w poniedziałki i środy w godzinach podanych uczniom, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Dla uczniów z Laskówki zorganizowany został dowóz transportem gminnym. 
 3. Przypominam o dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych. Pierwszy z nich zaplanowano w dniu odpustu parafialnego, czyli w piątek 23 kwietnia. Drugi dzień wypada w piątek 30 kwietnia. Uczniowie klas I-VIII nie mają w tych dniach zajęć dydaktycznych, natomiast oddziały przedszkolne pracują normalnie.

szlaczek

 

 

 

Ograniczenie funkcjonowania szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie m.in. szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w tych szkołach. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia MEiN czytamy, że planowane zmiany wprowadzano „mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju”.

 

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY DYNÓW

Informacja o konkursie plastycznym

 

informacja dla uczniów, Podkarpacki Program Stypendialn

 

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego

Dyrektor szkoły informuje, że zostało zakończone postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klasy I na rok szkolny 2021/2022. Wszystkie złożone zgłoszenia i wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych i klasy I zostały pozytywnie rozpatrzone. Terminy spotkań z rodzicami zostaną podane na stronie szkoły w późniejszym terminie.

 

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

 

Informacja dotycząca rekrutacji

W związku z zapotrzebowaniem rodziców na dziewięciogodzinną opiekę przedszkolną, zmieniamy godziny pracy naszego przedszkola w roku szkolnym 2021/2022. Dzieci przyjmowane będą od godziny 7:00 z możliwością pobytu do godziny 16:00.

Ponieważ pojawiają się pytania o możliwość przyjęcia dzieci z innych miejscowości, proszę o podjęcie decyzji o zapisie dziecka do przedszkola do piątku 12 marca

 

 

50 LAT „NOWEGO DZIENNIKA”

50 lat temu w Nowym Jorku nasz rodak Bolesław Wierzbiański założył polski dziennik dla Polaków przebywających na emigracji w USA. Urodzony w Bachórzu, uczeń naszej przedwojennej szkoły, to wybitny dziennikarz, działacz polonijny, Kawaler Orderu Orła Białego. Pierwszy numer „Nowego Dziennika” ukazał się 27 lutego 1971 r. Bolesław Wierzbiański stworzył solidne, fachowe pismo, zaangażowane, ale i szanujące różne spojrzenia i poglądy. Nie szukał taniej sensacji, ale obiektywnie przedstawiał rzeczywistość w kraju i na emigracji.

Gratulujemy Redakcji pięknego jubileuszu. Życzymy wszystkim, którzy współtworzą obecne pismo, by nie zabrakło Wam w dalszej pracy sił i determinacji, entuzjazmu i niekończącej się potrzeby kontynuowania dzieła rozpoczętego przez Bolesława Wierzbiańskiego.

 

POLSKIE SMYKI DZIECIOM Z AFRYKI

Dzisiaj w naszej szkole podsumowaliśmy akcję Polskie Smyki dzieciom z Afryki organizowaną przez Fundację Pro Spe, do której przyłączyło się Szkolne Koło Caritas działające w naszej szkole. Najmłodsi Wolontariusze spisali się na medal. Z dużym zaangażowaniem i radością przynosili wszystkie potrzebne produkty akcentując przy tym, że chcą pomóc swoim rówieśnikom w Afryce. Dzięki zaangażowaniu wychowawców i siostry katechetki przedszkolaki i uczniowie klas 0-3 poznali sytuację dzieci w Afryce. Patrząc na wyciągnięte rączki niosące bandaże, opatrunki, wodę utlenioną itp. zobaczyliśmy Wielkie Serca tych najmłodszych uczniów naszej szkoły. Do akcji włączyli się również starsi uczniowie będący na nauce zdalnej, za co im bardzo dziękujemy. W nagrodę każdy mały wolontariusz otrzymał dyplomik – serce wykonany przez najstarsze wolontariuszki Szkolnego Koła Caritas. Bardzo dziękujemy wszystkim i zachęcamy do wspierania wszystkich inicjatyw Szkolnego Koła Caritas

Walentynkowe Słoneczka

Dziś świętowaliśmy w naszej grupie Walentynki, czyli dzień miłości, przyjaźni oraz wzajemnej życzliwości. Zastanawialiśmy się, co to jest miłość i jak można sprawić innym radość. Dzieci jednogłośnie stwierdziły, że najmocniej na świecie kochają swoich rodziców, więc specjalnie dla nich wykonały piękne kartki walentynkowe. Dzisiejsze zajęcia miały też na celu integrację grupy oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy i pobytu w przedszkolu.

Dziękujemy Radzie Rodziców za miłe upominki w formie serduszkowych zawieszek, które bardzo ucieszyły naszych najmłodszych.

 

Szkolne Walentynki

Kochać, lubić, szanować! Takie hasło przyświecało dzisiejszym obchodom Dnia Świętego Walentego w naszej szkole. Na lekcjach z wychowawcami dzieci rozmawiały o tym, że każdy zasługuje na szacunek i przyjaźń. Uczniowie obdarowywali się drobnymi upominkami z tej okazji. Bardzo miłym gestem okazały się piękne, ręcznie robione walentynki, które wręczane ukradkiem wywołały niejeden rumieniec i radość na twarzy naszych uczniów. Trud włożony w ich wykonanie świadczyć może o wielkiej sympatii do osoby obdarowanej. Dziękujemy Radzie Rodziców za piękne zawieszki walentynkowe, które również sprawiły radość naszym uczniom i przedszkolakom.

Więcej zdjęć na Facebooku.

 

Pączki – symbol „Tłustego czwartku”

W „Tłusty czwartek” każdy musi zjeść pączka! To niemalże tradycja. Zadbaliśmy o nią dzisiaj w szkole. Dziękujemy Radzie Rodziców za słodki poczęstunek.

 

Zaspa śnieżna – znakomity obiekt zimowej zabawy przedszkolaków

 

Pożegnanie Dzieciątka Jezus

W Święto Matki Bożej Gromnicznej uczniowie naszej szkoły pod opieką Siostry Anny Koniecznej i Pana Arkadiusza Banasia przygotowali muzyczną oprawę Mszy Świętej. Wspólne kolędowanie podczas Eucharystii, a także po niej było wspaniałym zwieńczeniem okresu, w którym zgodnie z polską tradycją wierni rozważają tajemnicę Wcielenia właśnie przez śpiew kolęd. To właśnie śpiew zbliża do siebie ludzi podczas Świąt Bożego Narodzenia i tworzy niepowtarzalną atmosferę obecności Bożej Dzieciny. W wykonaniu uczniów usłyszeliśmy tradycyjne stare kolędy oraz pastorałki. Dzieci z klasy trzeciej, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej otrzymały poświęcone modlitewniki.

 

Wywiadówka zdalna

Szanowni Rodzice. W związku z zamknięciem I półrocza roku szkolnego 2020/2021 oraz brakiem możliwości spotkania się na wywiadówce, stacjonarnie w szkole, wychowawcy klas przekażą indywidualnie niezbędne informacje o ocenach i zachowaniu Waszych dzieci. Wszystkich chętnych zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego z wychowawcami klas oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Dzięki dziennikowi elektronicznemu, macie Państwo dostęp do wszystkich bieżących ocen uczniów.

 

Korzystamy z uroków zimy

 

„Biedronki” podczas zimowego relaksu na śniegu

 

Polskie Smyki – dzieciom z Afryki

Szkolne Koło Caritas działające w naszej szkole zachęca tym razem najmłodszych uczniów do aktywnego wsparcia  projektu Polskie Smyki Dzieciom z Afryki organizowanego przez Fundację ProSpe. Zachęcamy uczniów klas 1-3 i przedszkolaki z grupy Słoneczka i Biedronki do wsparcia akcji. Co należy zrobić zrobić?

Zakupić  jeden z opatrunków i przynieść do szkoły. Te produkty są niezbędne dla szpitali w Republice Środkowej Afryki.

W tej chwili bardzo potrzebne są:

– Kompresy gazowe (duże, jałowe)

– Bandaże elastyczne ( rozmiar 10, 12, 15)

– Plastry chirurgiczne (szer. 15 cm i więcej)

– Małe gaziki nasączone alkoholem

– Woda utleniona i Octenisept (lub podobne środki)

– Skalpele jednorazowe

– Mleko modyfikowane oraz żywność specjalnego użytku medycznego (z długim terminem ważności)

Już od najmłodszych lat zachęcajmy do solidaryzowania się z ludźmi chorymi, ubogimi i niepełnosprawnymi. Ucząc dzieci pomocy i empatii sprawiamy, że wyrosną na mądrych, wrażliwych i dobrych ludzi. Wiedzę  o tym jak wygląda życie w Afryce i dlaczego potrzebna jest tam pomoc przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 zdobędą podczas lekcji religii i zajęć ze swoimi wychowawcami. Pozostałych uczniów również zachęcamy do wsparcia i niesienia pomocy potrzebującym. Produkty zbieramy przez okres dwóch tygodni od 01.02.2021r. do 15.02.2020r. Zachęcamy do wsparcia pamiętając o tym, że Warto pomagać.

 

Klasowe „Choinki”

 

Śnieżne przyjemności uczniów klasy I

 

Moje kochane Przedszkolaki urządziły mi dzisiaj Dzień Dziadka

Dla nich naprawdę chce się pracować

Tylko jak tu zachować dystans społeczny ???

 

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu – Biedronki

 

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu – Słoneczka

Kampania czytelnicza: „Mała Książka – Wielki człowiek”

21 stycznia 2021 roku z pewnym opóźnieniem, spowodowanym pandemią i nauką zdalną, uczniowie klasy pierwszej otrzymali książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.

Kampania Instytutu Książki realizowana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2017 r. obejmuje swoimi działaniami dzieci w trzech grupach wiekowych: niemowlęta, dzieci w wieku przedszkolnym, a od 2020 r. pierwszoklasistów, jak również ich rodziców, dziadków i opiekunów, podkreślając rolę i wartość czytania międzypokoleniowego.

Tegoroczny, nowy etap kampanii został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania.

Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do czytania zarówno samodzielnego, jak i z udziałem najbliższych.

Warto czytać z dziećmi  i zachęcać je  do samodzielnego czytania !

Zostało bowiem udowodnione naukowo, że dobrze dobrane książki rozwijają umysł i emocje dziecka, kształtują kompetencje językowe i rozbudzają wyobraźnię.

 

Nasi uczniowie przygotowani na Dzień Babci i Dziadka

Na Dzień Babci i Dzień Dziadka chcemy Wam złożyć serdeczne życzenia, byście lat setnych dożyli, nie wiedząc, co to zmartwienia.
W dniu dzisiejszym uczniowie klas pierwszej, drugiej i trzeciej pamiętając o swoich dziadkach wykonali dla nich piękne laurki. Podczas zajęć opowiadali o tym jak wyjątkowe miejsce w życiu każdego dziecka zajmują Babcia i Dziadek. Są to osoby bardzo ważne i w  dniu ich święta zasługują na moc uścisków i serdeczne życzenia, z którymi nasi uczniowie pośpieszyli dziś do nich. Życzymy im przede wszystkim zdrowia i tego, by w przyszłym roku mogli usłyszeć tradycyjne wierszyki i piosenki podczas uroczystego przedstawienia na ich cześć.

 

Powróciliśmy do nauki stacjonarnej

No i ruszyliśmy. Dzieci stęsknione za sobą i szkołą jak nigdy. Są jednak bardzo rozsądne, znają procedury i starają się je przestrzegać. Na razie jest dobrze …

 

Już w poniedziałek 18 stycznia uczniowie klas I-III wracają do szkoły po feriach zimowych. Wszystkie zajęcia odbywać się będą bez zmian. Procedur bezpieczeństwa również nie zmieniamy. 

CZEKAMY NA PAŃSTWA DZIECI

Biedronki z bałwankiem

 

Słoneczka z bałwankiem

 

Przedszkolaki – naukowo

 

Przedszkolaki – na sportowo

 

 

 

Wigilia w grupie „Słoneczka”

Oddział przedszkolny „Słoneczka” obchodził dziś Wigilię.  Przez ostatnie dni dzieci poznawały różne tradycje i zwyczaje świąteczne, a także same brały udział w różnych przygotowaniach w przedszkolu i w swoich domach. W pięknych strojach i  wspaniałych  humorach zasiedliśmy dziś do wspólnego świętowania. Nie mogło w tym dniu zabraknąć opłatka, świątecznych życzeń, tradycyjnych potraw oraz śpiewania kolęd. Po posiłku na dzieci czekały pyszne pierniczki od Rady Rodziców. Wyjątkowy nastrój świąteczny udziela się wszystkim a wspólne świętowanie zbliża nas do siebie.

 

Wigilia w grupie „Biedronki”

„Betlejemska Gwiazda

Jego znakiem była,

Narodzenie Pana światu obwieściła,

I chociaż w gospodzie im miejsca nie stało,

W stajence znaleźli miejsce jakich mało…”

Rok 2020 jest trochę innym rokiem niż poprzednie, jednak w tym trudniejszym dla nas czasie staramy się, aby tradycje świąteczne w naszym przedszkolu zostały zachowane, dlatego w dniu dzisiejszym w grupie „Biedronki” odbyła się Wigilia. Był to bardzo miły dzień, podczas którego nie brakowało uśmiechów, życzliwości  i wzruszeń.

 

VI EDYCJA GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ ŁUBNO 2020 r.

Wyniki naszych uczniów

 • Gancarz Gabriela – I miejsce
 • Bujdasz Wiktoria – III miejsce
 • Bielec Martyna – wyróżnienie
 • Grzech Dominika – wyróżnienie
 • Hadam Rafał – wyróżnienie
 • Martowicz Blanka – wyróżnienie
 • Hadam Iwona – II miejsce
 • Kufel Karol – wyróżnienie
 • I miejsce – 100 zł
 • II miejsce – 80 zł
 • III miejsce – 60 zł
 • wyróżnienie – 40 zł

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

 

Finał konkursu

W dniu 10 grudnia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Anioł bożonarodzeniowy”,w którym udział wzięły wszystkie Dzieci z oddziałów przedszkolnych. Konkurs skierowany do przedszkolaków i ich rodzin miał na celu kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie kreatywności dzieci oraz ich zdolności plastycznych.

Prace konkursowe wymagały wielkiego zaangażowania że strony dzieci i rodziców, a efekty są imponujące. Piękne anioły można podziwiać w holu, a podczas Świąt Bożego Narodzenia ozdobią domy przedszkolaków.

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Dynowie, dzięki której możliwe było ufundowanie atrakcyjnych nagród – pięknych pluszaków.

Wszystkim uczestnikom i ich rodzinom gratulujemy wspaniałych prac i dziękujemy za zaangażowanie.

 

Wystawa prac konkursowych „Anioł bożonarodzeniowy”

W dniu dzisiejszym zaprezentowane zostały efekty prac naszych przedszkolaków, biorących udział w konkursie „Anioł bożonarodzeniowy”. Prace zostały wykonane z inspiracji Pań wychowawczyń z oddziałów przedszkolnych, z dużym zaangażowaniem rodziców. Czas spędzony wraz z dziećmi przez rodziców wzbogaci wiedzę naszych przedszkolaków o tradycjach świątecznych oraz zaowocuje kultywowaniem typowo polskich tradycji rodzinnych. Jutro wielki finał konkursu z atrakcyjnymi nagrodami.

 

Święty Mikołaj u Przedszkolaków

„Biedronki”

 

Dnia 7.12 przedszkolaki z grupy „Biedronki” odwiedził długo wyczekiwany gość- Święty Mikołaj. Dzieci od rana przygotowywały się i czekały na jego przyjście. I oto w końcu się pojawił, kochany Święty Mikołaj. Przedszkolaki otrzymały upominki a w podziękowaniu za nie recytowały wierszyki i zaśpiewały piosenkę. Dziękujemy Mikołaju za wizytę, prezenty i do zobaczenia za rok!!!

 

Święty Mikołaj u Przedszkolaków

„Słoneczka”

Dziś przedszkole odwiedził wyjątkowy gość – święty Mikołaj. Dzieci od rana podekscytowane, nie mogły się już doczekać jego przybycia. Specjalnie dla niego przygotowaliśmy wiersz i piosenkę. Z uwagi na pandemię,  święty Mikołaj przyjechał  dziś w maseczce, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i dzieciom. Piękne prezenty bardzo podobały się przedszkolakom, a ich uśmiechnięte buźki są tego dowodem. Dzieci podziękowały  Świętemu Mikołajowi i już dziś zaprosiły go na kolejną wizytę za rok.

Informacje dla Rodziców

 1. Ze względu na zmianę terminu ferii zimowych, dwa dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej planowane na 4 i 5 stycznia 2021 r., zostają przesunięte na 21 i 22 grudnia 2020 r. Decyzję podjęto w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Biorąc pod uwagę dobro uczniów, nie chcemy tych dni planować w okresie po powrocie do nauki stacjonarnej. Oddziały przedszkolne w tych dniach pracują bez zmian.
 2. Ponieważ drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia wypada w sobotę, zgodnie z Kodeksem Pracy ustaliłem dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz dla pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej w Bachórzu.

 

 

Świąteczne przygotowania u „Słoneczek”

 
W grupie „Słoneczka” przygotowania do świąt idą pełną parą. Zaczęliśmy od zrobienia dłuuuugiego łańcucha, którym zamierzamy ozdobić nasze przedszkole. Każdy Przedszkolak dzielnie pracował, a efekt zaskoczył wszystkich – mamy łańcuch dłuższy niż nasze dwie sale!
W piątek ubraliśmy też choinkę. Wspólna praca i zabawa przy niej dała nam dużo radości. Dzieci zachwycone choinką podziwiały ją cały dzień. W sali pojawiły się już zimowe dekoracje, które wprawiają wszystkich w świąteczny nastrój. Staramy się pielęgnować tradycje bożonarodzeniowe, więc najbliższe dni będą przepełnione świątecznymi zapachami i śpiewem kolęd.

 

Choinka u „Biedronek”

Dnia 03.12 w grupie „Biedronki” nadszedł czas ubierania choinki. Dzieci z zapałem zabrakły się do przystrajania „świątecznego drzewka”. Ten dzień był wyjątkowy nie tylko ze względu na fakt pielęgnowania tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Wspólne ubieranie choinki sprawiło dzieciom wiele radości i wywołało uśmiech na ich twarzach.

Andrzejki u Przedszkolaków „Słoneczka”

Dziś w grupie „Słoneczka” obchodziliśmy Andrzejki. Dzieci poznały zwyczaje związane z tym dniem i  same brały w nich udział. Tradycyjne układaliśmy buty do drzwi i próbowaliśmy wywróżyć kto, kim zostanie w przyszłości. Oczywiście nasze wróżby to tylko świetna zabawa w odpowiednim andrzejkowym klimacie.  Nie mogło także zabraknąć wesołych zabaw i tańców w rytm ulubionych dziecięcych przebojów takich jak np. „Jedzie pociąg”, „A ram sam sam” „Kaczuszki” czy „Baby shark”.

„Słoneczka” świetnie już się znają a wspólna zabawa przynosi im wiele radości.

Informacja dla nauczycieli

Zapraszam wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bachórzu na telekonferencję przy użyciu aplikacji Discord w dniu 2 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 14:15. Przedmiotem konferencji będą następujące sprawy:

 • wybór dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w miejsce 4 i 5 stycznia 2021 r.
 • ustalenie tematyki szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • sprawy różne

Andrzejki u Przedszkolaków „Biedronki”

27 listopada obchodziliśmy w naszym Oddziale Przedszkolnym Andrzejki – święto czarów i magii. Dzieci z niecierpliwością czekały na ten dzień, ponieważ mogły przybyć do przedszkola przebrane w piękne stroje. „Biedronki” poznały tradycje wróżb andrzejkowych. Nie zabrakło wróżenia z butów, losowania jaki zawód przedszkolaki będą wykonywać w przyszłości. Dzieci dowiedziały się również co niesamowitego może się wkrótce wydarzyć. Ten magiczny dzień zakończyliśmy wspólnymi tańcami, wszak Andrzejki to przede wszystkim świetny humor i dobra zabawa.

Dzień Pluszowego Misia

W dniu dzisiejszym „Słoneczka” obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Dzieci opowiadały o swoich puszystych ulubieńcach a także wysłuchały z uwagą zabawnego opowiadania o małym pluszowym misiaczku, który wybrał się do przedszkola. Wspólnie próbowaliśmy naśladować małe niedźwiadki oraz przypomnieliśmy sobie znane i lubiane przez dzieci misiowe piosenki. Przedszkolaki wykonały piękne prace plastyczne ukazujące pluszowe misiaczki, które teraz zdobią przedszkolny hol.

To był najbardziej zmisiowany dzień w całym roku!

 

VI EDYCJA GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ ŁUBNO 2020 r.

regulamin konkursu 2020 ozdoba

ZAŁĄCZNIK

 

Dzień Pluszowego Misia

W dniu dzisiejszym „Słoneczka” obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Dzieci opowiadały o swoich puszystych ulubieńcach a także wysłuchały z uwagą zabawnego opowiadania o małym pluszowym misiaczku, który wybrał się do przedszkola. Wspólnie próbowaliśmy naśladować małe niedźwiadki oraz przypomnieliśmy sobie znane i lubiane przez dzieci misiowe piosenki. Przedszkolaki wykonały piękne prace plastyczne ukazujące pluszowe misiaczki, które teraz zdobią przedszkolny hol.

To był najbardziej zmisiowany dzień w całym roku! 

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada przedszkolaki z grupy „Biedronki” obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu każde dziecko przybyło ze swoim ukochanym przyjacielem – Misiem. Dzieci poznały historię tego szczególnego święta, tańczyły ze swoimi pluszowymi maskotkami. Tego dnia na dzieci czekało wiele atrakcji: zabawy ruchowe, konkursy, prace plastyczne. Ten dzień był pełen radości i uśmiechu.

Dzień Praw Dziecka

„Dzieci swoje prawa mają. Teraz wszyscy już je znają.”

20 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji przedszkolaki z grupy „Słoneczka” wzięły udział w zajęciach na ten temat.  Dzieci wiedzą już jakie mają prawa oraz że nikt ich tych praw nie może pozbawić.  Obejrzeliśmy krótki film, porozmawialiśmy o nim, a następnie sami wykonaliśmy plakat, który będzie nam przypominał o tych prawach.

Odchodzą wyjątkowi ludzie

Dzisiaj pożegnaliśmy Danutę Marię Bielec

szlaczek

#SZKOŁADOHYMNU

Grupa „Słoneczka” wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.  W przeddzień Święta Niepodległości odśpiewaliśmy wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”. Znajomość naszego hymnu państwowego oraz okazywania właściwego szacunku dla wszystkich symboli narodowych jest ważnym elementem w kształtowaniu postaw patriotycznych u najmłodszych Polaków.

Narodowe Święto Niepodległości

Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. Z tej okazji 10 listopada w naszym Oddziale przedszkolnym grupa „Biedronki” przygotowała krótki występ. Wierszem i piosenką oraz uroczystą postawą, dzieci uczciły to jakże ważne dla każdego Polaka święto.
Ten uroczysty dzień na pewno przyczyni się do kształtowania patriotycznych postaw naszych małym przedszkolaków.

Pasowanie na Przedszkolaka

Wtorek, 10 listopada był dla dzieci z grupy „Słoneczka” wyjątkowym dniem –  świętowaliśmy Pasowanie na Przedszkolaka. W krótkim wystąpieniu chcieliśmy przedstawić maleńką cząstkę tego, co dzieci potrafią. Przygotowania trwały od października i wszyscy z przejęciem czekali na ten uroczysty dzień.  Z uśmiechniętymi buźkami dzieci recytowały wierszyki, śpiewały oraz tańczyły. Wyjątkowa sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy nie pozwalała na udział rodziców w tej uroczystości. Na widowni mógł zasiąść tylko Pan Dyrektor, który po obejrzeniu występów dzieci przystąpił do pasowania. Każdy przedszkolak po uroczystym pasowaniu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek przygotowany przez rodziców. Nie mogło także zabraknąć specjalnej sesji zdjęciowej oraz słodkiego poczęstunku.
Był to wyjątkowy dzień, pełen wrażeń i emocji  i z pewnością będziemy go długo i mile wspominać.  Wszystkim  Przedszkolakom jeszcze raz gratulujemy. Rodzice mogą być pełni dumy i zadowolenia ze swoich pociech.

Informacje dla nauczycieli

 1. W najbliższy czwartek (19 listopada) proszę złożyć wypełnione rozliczenia godzin ponadwymiarowych za okres od 26.10.2020 do 20.11.2020,
 2. W najbliższy czwartek proszę uzupełnić braki w dziennikach papierowych oraz w dzienniku elektronicznym (dotyczy wszystkich dzienników: lekcyjnych, świetlicy, biblioteki, zajęć rewalidacyjnych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych),
 3. Wychowawcy klas dokonają wpisów dziennikowych w miejscu zajęć które nie odbyły się z powodu choroby i innej nieobecności nauczycieli,
 4. Dzienniki proszę przedłożyć do kontroli w piątek 20 listopada,
 5. Planując zajęcia zdalne proszę w strefie zadań domowych dziennika elektronicznego dołączać materiały dla uczniów, którzy z różnych względów nie mogą uczestniczyć w nauczaniu zdalnym online.

 

 

 

Nauka w trybie zdalnym

Od poniedziałku 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Do 29 listopada br. przedłużone zostaje także zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Oddziały Przedszkolne pracują bez zmian.

Tryb pracy zdalnej dla uczniów klas I-III ustalą ich wychowawcy, biorąc pod uwagę specyfikę oddziałów, stopień zaawansowania informatycznego uczniów, dostępność Internetu oraz możliwości wsparcia ze strony rodziców.

Uczniowie klas IV-VIII pracują według wypracowanych dotychczas metod. Rodziców uczniów proszę o zdyscyplinowanie swoich dzieci w kwestii włączania kamerki on-line na żądanie nauczyciela. 

W dzienniku elektronicznym, w planie dnia, widoczne będą zastępstwa za nieobecnych nauczycieli. Proszę, aby nauczyciele sprawdzali, czy na dany dzień zostało im zaplanowane zastępstwo. Brak zaplanowanej lekcji oznacza dla ucznia czas wolny, który proponuję wykorzystać na chwilę relaksu, pobyt na świeżym powietrzu, celem zachowania higieny pracy z komputerem. Tak zwane „okienka” będą się zdarzały w związku z absencją chorobową nauczycieli.

Biorąc pod uwagę ryzyko przenoszenia chorób sezonowych lub zakaźnych na inne osoby, podtrzymuję decyzję o możliwości pracy zdalnej nauczycieli z domu, jeśli nie wymaga ona obecności w szkole. Jednocześnie zobowiązuję nauczycieli do aktualizowania wpisów w dziennikach lekcyjnych papierowych raz w tygodniu.

 

Apel do Rodziców dzieci Oddziału Przedszkolnego 3-4 latków

Z uwagi na wzrost zachorowań przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa w czasie przebywania w szatni i o dezynfekcji dłoni przed wejściem.
Prosimy także o pukanie do drzwi i oczekiwanie przed wejściem do sali na wyjście pracownika przedszkola.
Nasze prośby wynikają z troski o zdrowie Państwa dzieci, Państwa oraz pracowników przedszkola.

 

Studnia dla Afryki

 

 

Informacja dla nauczycieli klas IV-VIII

Biorąc pod uwagę ryzyko przenoszenia chorób sezonowych lub zakaźnych na inne osoby, podjąłem decyzję o możliwości pracy zdalnej nauczycieli z domu, jeśli nie wymaga ona obecności w szkole. 

 

Organizacja zdalnego nauczania od 2 listopada

Przez ostatni tydzień wypracowaliśmy wraz z uczniami klas IV-VIII sprawdzony system nauki zdalnej. Oparty na aplikacji Discord, nie sprawia trudności uczniom. Pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nauczycieli, którzy jeszcze nie założyli kont na Discordzie i nie dołączyli do grup klasowych, proszę o dołączenie.

Nauczyciele nie będą już wysyłać poleceń do nauki zdalnej do publikacji na stronie internetowej. Rolę komunikatora będzie spełniał dziennik elektroniczny. Tematykę zajęć zdalnych nauczyciele wpisują do e-dziennika, zamieszczając dodatkowe informacje dla uczniów w strefie zadań domowych. Natomiast tematykę zajęć logopedycznych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, prowadzonych indywidualnie z uczniem wysyłamy na adresy mailowe uczniów lub ich rodziców.

Ponieważ zwiększa się absencja chorobowa nauczycieli, w dniu jutrzejszym zdecyduję, czy naukę zdalną w klasach IV-VIII prowadzić będziemy z poziomu szkoły, czy z domu. Nauczycieli proszę o śledzenie komunikatów.

Oddział Przedszkolny dla 3-4 latków będzie nieczynny do odwołania. Rodziców dzieci proszę o wyrozumiałość. 

Poniżej aktualny regulamin nauki zdalnej.

regulamin nauki zdalnej

Dzień Postaci z Bajek

Dzień Postaci z Bajek to święto małych i dużych. Z tej okazji „Biedronki” wzięły udział w zajęciach podczas których opowiadały o swoich ulubionych bajkach, rozwiązywały zagadki, układały puzzle z ilustracjami z bajek, pojawiły się również „bajkowe” zabawy ruchowe. Ten dzień był okazją do przypomnienia sobie naszych ulubionych bohaterów a dzieci świetnie poradziły sobie ze wszystkimi zadaniami.

Dzień Postaci z Bajek

Dziś w grupie „Słoneczka” obchodziliśmy Światowy Dzień Postaci z Bajek, czyli święto dla małych i dużych, bo przecież każdy z nas ma swojego ulubionego bohatera. Postacie te towarzyszą nam od najmłodszych lat przekazując ważne życiowe prawdy.

W przedszkolu rozmawialiśmy o naszych ulubionych bajkowych bohaterach z książek oraz kreskówek. Dzieci wspaniale rozpoznawały wszystkie postacie oraz bajki i baśnie, z których pochodzą. Następnie uważnie wysłuchały bajki pt. „Trzy małe świnki”. Na podsumowanie zajęć  dzieci same zmieniły się w popularne bajkowe postacie  – Elsę z „Krainy lodu”  i Rydera z „Psiego Patrolu”.

Pasowanie na ucznia 2020

28 października w naszej szkole odbyło się pasowanie na uczniów. Tegoroczna uroczystość przebiegała trochę inaczej niż zazwyczaj. Na sali obecni byli tylko uczniowie klasy pierwszej oraz ich koleżanki i koledzy z klasy drugiej i trzeciej. W tym roku w związku z panująca pandemią zabrakło rodziców pierwszoklasistów. Uczniowie pierwszej klasy pięknie ubrani z radością i zaangażowaniem przedstawili krótki program artystyczny, złożyli ślubowanie a następnie Pan Dyrektor dokonał uroczystego aktu pasowania. Pierwszaków wierszami, piosenkami i drobnymi upominkami przywitali również uczniowie klasy drugiej. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i różki ze słodyczami. Cała uroczystość została upamiętniona na licznych fotografiach.

Informacja dla rodziców i uczniów

Duża ilość zgłaszanych przez nauczycieli infekcji sprawia, że nie mogę dopuścić ich do pracy z dziećmi w trybie stacjonarnym. Jedynym sposobem nauczania dla klas IV-VIII będzie więc nauka zdalna, którą nauczyciele ci będą mogli wykonywać. W dniu dzisiejszym otrzymałem dodatkowe informacje o kontaktach nauczycieli z osobami mającymi kontakt z osobami zakażonymi covid-19. Nie mogę w tym stanie rzeczy wywiązać się z obowiązku zorganizowania zajęć stacjonarnych dla uczniów mających problemy z Internetem. Rodziców tych uczniów zachęcam do podjęcia starań o pozyskanie łącza Internetowego. Jednocześnie informuję, że dołożymy starań aby dzieciom tym pomóc. Koordynację pomocy zleciłem wychowawcom. Na dzisiejszych zajęciach szkolnych wspólnie z uczniami uznaliśmy że wygodnym dla nich komunikatorem będzie Discord. Posiłkować będziemy się również Zoomem. Niestety, wzrost liczby zachorowań w otoczeniu nauczycieli, czyni nieodpowiedzialnym naukę stacjonarną wtedy, gdy można uczyć się zdalnie.

Klasy przedszkolne oraz I-III nadal uczą się stacjonarnie.

 

Informacja dla Rodziców 

Szanowni Państwo

Działając w oparciu o ust. 3f pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 26 października (od poniedziałku) dla uczniów nie mających możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. brak dostępu do Internetu szerokopasmowego) w miejscu zamieszkania, zorganizowane zostaną zajęcia stacjonarne w szkole. Rodziców proszę o napisanie stosownego oświadczenia o braku możliwości nauki zdalnej z powodu braku dostępu do szerokopasmowego Internetu z wnioskiem o objecie dziecka nauczaniem stacjonarnym.

Ponieważ nie wiemy ilu uczniów chciałoby skorzystać z tej możliwości, odmówiliśmy na poniedziałek posiłki cateringowe dla uczniów klas IV-VIII. Proszę więc zaopatrzyć dzieci w drugie śniadania. Możemy w każdej chwili powrócić do dożywiania jeśli otrzymamy deklarację że dziecko będzie korzystać z zajęć stacjonarnych.

Ze względu na przebywanie jednej osoby na kwarantannie proszę o monitorowanie stanu zdrowia swoich dzieci.

 

Informacja dla nauczycieli

Opracowując polecenia do pracy zdalnej, proszę pamiętać o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Informacja dla nauczycieli

W związku z zawieszeniem na dwa tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII organizacja nauki zdalnej będzie następująca:

 • wszyscy nauczyciele pracują z poziomu szkoły według obowiązującego planu lekcji
 • polecenia do pracy zdalnej dla uczniów na najbliższy tydzień proszę wysłać na adres mailowy szkoły W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE w sobotę do godz. 21:00. 

 

Zawieszone na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII

Nie mamy wyboru i na dwa tygodnie musimy zaplanować zajęcia zdalne. Dobrze, że tylko na dwa tygodnie. Mamy nadzieję, że po 8 listopada powrócimy do zajęć stacjonarnych. Szkoła nie jest zamknięta dla uczniów i nauczycieli. Ponieważ znaczna część uczniów nie posiada dostępu do szerokopasmowego Internetu nie uda się prowadzić zajęć online. Nie możemy polegać na dzienniku elektronicznym, który podczas wiosennej nauki zdalnej przy dużym obciążeniu sprawiał kłopoty. Wracamy do sprawdzonego sposobu komunikacji przez stronę internetową. W zakładce „Ucz się” będziemy zamieszczać polecenia dla uczniów wraz z materiałami dodatkowymi ułatwiającymi naukę. Rekomendowane przez MEN są Epodręczniki. Nauczyciele pracują z poziomu szkoły. Są dostępni dla uczniów pod podanymi wcześniej numerami telefonów do konsultacji w trakcie trwania lekcji, ujętej w podziale godzin. Możemy też udzielić konsultacji osobistych w czasie, jak wyżej. Uczniowie nie posiadający dostępu do Internetu mogą mieć zorganizowane nauczanie stacjonarne. Taki fakt trzeba zgłosić w szkole. 

I jeszcze doprecyzowanie wcześniejszej informacji: „W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki” – czytamy w rządowym komunikacie.

Więcej informacji niebawem.

Zabawy w grupie „Słoneczka”

Nowy sprzęt i wyposażenie nie tylko upiększają naszą salę, ale przede wszystkim przyniosły naszym najmłodszym przedszkolakom wiele frajdy.  Dzięki zabawie swobodnej dzieci rozwijają swoje zainteresowania i realizują indywidualne pomysły oraz nawiązują przyjacielskie relacje z rówieśnikami.

Muchomorki „Biedronek”

W lesie stoi dostojny,
muchomorek czerwony,
ma szeroki kapelusz,
kropkami ozdobiony.
 
Dzieci się zachwycają,
że jest ładny i lśniący,
nie wolno go jeść nigdy,
bo to jest grzyb trujący.
 
A oto muchomorki wykonane przez dzieci z grupy „Biedronki”. Czyż nie są piękne?
 
 
 

Dbam o środowisko, korzystam z OZE

W dniu 23 października uczniowie naszej szkoły odebrali nagrody ufundowane przez LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” za zdobyte miejsca i udział w konkursie „Dbam o środowisko, korzystam z OZE”. Konkurs został zorganizowany w ramach Planu Komunikacji LGD jako kampania informacyjna, której celem jest podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, w tym propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zadaniem wykonanych do konkursu prac było przedstawienie ciekawych zagadnień związanych ochroną środowiska, w tym rozwiązań dotyczących OZE, własnych doświadczeń i opinii z tym związanych, rozwiązań stosowanych w swoim otoczeniu: domu/ogrodzie/gospodarstwie.

Wspieramy budowę studni w Czadzie

W dniu dzisiejszym wsparliśmy akcję budowy studni w Czadzie, przekazując na ten cel zużyte podręczniki szkolne. Dziękujemy Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Ewelinie Domińczyk za bezinteresowny transport makulatury do Rzeszowa. Dziękujemy też Bibliotece w Bachórzu za współudział w akcji.

Jest to akcja prowadzona przez członków grupy charytatywnej przy sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, na czele z Panem Ryszardem Łuczykiem. Polega ona na zbiórce makulatury, a z uzyskanych ze sprzedaży pieniędzy finansowana jest budowa studni w Afryce.

Zachęcamy wszystkich chętnych do włączenia się w pomoc potrzebującym mieszkańcom Afryki. Jadąc do Rzeszowa lub Przeworska własnym samochodem można zabrać z domu posiadaną makulaturę i wrzucić do oznakowanych kontenerów. Obecnie makulaturę można przywozić do kontenerów: przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Rzeszowie, kościołach w Świlczy i Markowej, na parkingach szkoły w Trzebownisku, II LO w Rzeszowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku oraz przy Uniwersytecie Rzeszowskim – al. Rejtana.

Podsumowanie akcji „Dla Justyny”

12 października uczniowie należący do Szkolnego Koła Caritas podsumowali akcję zbiórki pieniędzy na leczenie chorej na raka Justyny Wydra – absolwentki naszej szkoły. Dzięki zaangażowaniu wszystkich udało się zebrać  4523,32 zł. Pieniądze ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup leku ratującego życie oraz częściowo pokryć koszty leczenia. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym udało się przeprowadzić akcję:
– uczniom, nauczycielom  i pracownikom naszej szkoły,
– właścicielowi Sklepu Premium, Panu Krzysztofowi Paściak
– właścicielowi sklepu Julia , Panu Markowi Kryczyk,
– właścicielom i pracownikom Karczmy pod Semaforem,
– właścicielce salonu fryzjerskiego Eveline, Pani Ewelinie Domińczyk,
– Wójtowi Gminy Dynów i pracownikom urzędu
– Panu Dyrektorowi Józefowi Stolarczykowi, Księdzu  Proboszczowi Markowi Cecuła i siostrze Annie Koniecznej.
Nasi uczniowie, szczególnie ci najmłodsi solidaryzują się z dziećmi Pani Justyny i prowadzili równocześnie zbiórkę punktów na „Fajniaki”. Z zebranych punktów udało się otrzymać trzy wymarzone maskotki, by dzieciom sprawić odrobinę radości. Pani Justynie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia a wszystkich zachęcamy do wspierania trwających nadal zbiórek na leczenie Pani Justyny. Razem możemy więcej.
 
Opiekun Szkolnego Koła Caritas Anna Kucz-Koszelnik
 
 

 

Informacja dla Rodziców klasy I i VIII

Ze względu na przebywanie trojga uczniów wymienionych klas na kwarantannie, proszę o monitorowanie stanu zdrowia swoich dzieci. Uczniowie przebywający na kwarantannie są zdrowi. Mieli kontakt z osobą zarażoną lub podejrzaną o zarażenie. Jeśli uczniowie klasy mieli kontakt z osobami z kontaktu z osobą zarażoną, nie wszczyna się dochodzenia epidemiologicznego. Dopiero przy pozytywnym wyniku testu ucznia, nauczyciela, pracownika obsługi powiadamiamy odpowiednią Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Oby to nigdy nie nastąpiło !

 

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej będzie zwykłym dniem nauki. Chcemy uniknąć gromadzenia uczniów na okolicznościowej akademii, wykluczamy też zajęcia opiekuńcze o charakterze rozrywkowym. Dbając o bezpieczeństwo dzieci i dorosłych zorganizujemy zajęcia w klasach. Nie będzie w tym dniu sprawdzania wiedzy uczniów ale będą realizowane kolejne tematy lekcji. Chcemy zrealizować jak największy zakres podstawy programowej na wypadek wprowadzenia edukacji zdalnej. Zapewniamy w tym dniu opiekę przedszkolną, obiady i świetlicę. Dzieci z klas I-IV otrzymają w tym dniu owoce w ramach „Programu dla szkół”. Jeśli się postaramy, będzie i świątecznie i pożytecznie i bezpiecznie zarazem.

Powyższe ustalenia uzgodniono z Radą Rodziców oraz organem prowadzącym szkołę.

Pomoc dla Justyny

Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej w Bachórzu zwraca się z prośbą o wsparcie akcji zbiórki pieniędzy na leczenie chorej na raka absolwentki naszej szkoły Justyny Wydra, żony i mamy trójki dzieci. Pieniądze można przekazywać od dnia 04.10.2020 r., poprzez uczniów naszej szkoły lub składać do puszek, które znajdują się w:
– Sklepie Delikatesy „Premium” w Bachórzu,
– Salonie fryzjerskim „Eveline” w Bachórzu,
– Karczmie Pod Semaforem w Bachórzu,
– Sklepie „Julia” w Laskówce
do dnia 11.10.2020 r.

Bardzo prosimy o wsparcie

Wolontariusze wraz z opiekunem Szkolnego Koła Caritas w Bachórzu

 
 
 

Dzień Papieski

10.10.2020 r. w  kościele parafialnym w Bachórzu dzieci szkolne pod opieką s. Anny  i pana Arka wraz z członkami Akcji Katolickiej przygotowały montaż słowno – muzyczny i oprawę liturgiczną z okazji Dnia Papieskiego. Podczas modlitwy różańcowej przez wstawiennictwo Maryi i św. Jana Pawła II dzieci wypraszały łaskę o oddalenie z Polski i całego świata pandemii. Modliły się też za tych, którzy przebywają na kwarantannach, szpitalach i  za tych, którzy zmarli  w skutek wirusa.

Pomagamy

Dzień Uśmiechu

” Mały czy duży niech pamięta, aby jego buzia była zawsze uśmiechnięta”.

W piątek 2 października obchodziliśmy w naszych oddziałach przedszkolnych Światowy Dzień Uśmiechu. Dla naszych przedszkolaków zostały zorganizowane różne gry i zabawy które sprawiły wiele radości i wywołały uśmiech na twarzach dzieci.
To był naprawdę wesoły dzień !!!
 

 

Dzień Chłopaka

Dzień Chłopaka to święto, które każdego roku zdobywa coraz większą popularność. W bieżącym roku Dzień Chłopaka wypada w środę 30 września. Święto jest wyjątkowo popularne wśród młodzieży szkolnej oraz wśród studentów. Koleżanki z klasy wręczają wówczas swoim kolegom oraz chłopakom drobne upominki oraz życzenia. W naszej szkole również dzień ten miał charakter świąteczny. Chłopcy otrzymali słodkie upominki od przewodniczącej Rady Rodziców oraz od koleżanek z klasy. Trudno było utrzymać dystans społeczny a chłopcy byli bardzo szczęśliwi mając uśmiechnięte koleżanki wokół siebie – co widać na załączonym zdjęciu.

 
 

Dzień Chłopaka w przedszkolu

W oddziałach przedszkolnych również obchodziliśmy dziś Dzień Chłopaka. Nie mogło w tym dniu zabraknąć miłych słów pod ich adresem, życzeń, tańców oraz upominków.

Dzień Chłopaka

Dzień Chłopaka to święto, które każdego roku zdobywa coraz większą popularność. W bieżącym roku Dzień Chłopaka wypada w środę 30 września. Święto jest wyjątkowo popularne wśród młodzieży szkolnej oraz wśród studentów. Koleżanki z klasy wręczają wówczas swoim kolegom oraz chłopakom drobne upominki oraz życzenia. W naszej szkole również dzień ten miał charakter świąteczny. Chłopcy otrzymali słodkie upominki od przewodniczącej Rady Rodziców oraz od koleżanek z klasy. Trudno było utrzymać dystans społeczny a chłopcy byli bardzo szczęśliwi mając uśmiechnięte koleżanki wokół siebie – co widać na załączonym zdjęciu.

Fotoreportaż dnia – 23 września 2020 r.

 • Przedszkolaki opanowały nową zabawkę – Gąsienica jest super !
 • Otrzymaliśmy zielony domek wraz ze zjeżdżalnią od Pani Eweliny Domińczyk – dziękujemy
 • Drzewka w „Dębowym zakątku” rosną, są zabezpieczone i zadbane

Dzień Przedszkolaka

„Od malucha do starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka” – pod takim hasłem upłynął poniedziałek w oddziałach przedszkolnych.

Nie mogło więc dziś zabraknąć ulubionych aktywności naszych „Słoneczek” i „Biedronek” – były zabawy muzyczno – ruchowe, tańce, zabawy z chustą animacyjna, puszczanie baniek mydlanych, zabawy na świeżym powietrzu oraz rozmowy na temat tego ważnego święta. Każdy z naszych Przedszkolaków otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.
W tym wyjątkowym dniu życzymy wszystkim Przedszkolakom wielu wspaniałych przygód oraz świetnej zabawy każdego dnia!
 

 

„Dębowy zakątek”

18 września dołączyliśmy do akcji #sadziMY. Dzięki zaangażowaniu uczniów udało nam się stworzyć przy szkole „Dębowy zakątek”. Dziękujemy Nadleśnictwu Dynów za kolejną cenną inicjatywę.

 
 

Posadziliśmy „Dębowy zakątek”

Dziś uczniowie i przedszkolaki z naszej szkoły wzięli udział w akcji #sadziMy. Dzięki Nadleśnictwu Dynów otrzymaliśmy sadzonki dębów, które poszczególne klasy i oddziały posadziły obok szkoły. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy swoje własne drzewka, które nie tylko będą zdobić teren szkolny, ale także zapewnią potrzebny nam tlen. Każde drzewko otrzymało swoje imię a dzieci obiecały dbać o nie i obserwować ich wzrost.

Jesteśmy „Biedronki”- Oddział Przedszkolny 5 i 6-latków

„ Każde dziecko dobrze wie, że w przedszkolu fajnie jest”. Przedszkole nasz „ drugi dom”, miejsce w którym bawimy się z rówieśnikami, poznajemy zasady, uczymy się wielu nowych i ciekawych rzeczy, czerpiemy radość z bycia przedszkolakiem, rozwijamy się poprzez zabawę jednocześnie beztrosko spędzając czas. Grupa Biedronki 5-6 latki zdążyły się już zaaklimatyzować w nowej sali, poznać z koleżankami i kolegami. Czas spędzony wspólnie daje im wiele radości a promienny uśmiech nie schodzi z ich twarzy. Życzymy wam Biedroneczki by każdy dzień pobytu w przedszkolu był niezwykły i dostarczał wam wiele radości i samych pozytywnych wrażeń.

Startują zapisy na bezpłatne zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w semestrze zimowym 2020/2021

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza,  zaprasza wszystkie dzieci w wieku 7-12 lat do zapisów na zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w semestrze zimowym 2020/2021. W tym semestrze zajęcia będą odbywać się w nowej formule: odbędą się wykłady online i warsztaty w małych grupach. DUT otwiera też nową filię w Jaśle.

W minionym semestrze ze względu na epidemię koronawirusa i wprowadzone obostrzenia, zajęcia DUT w tradycyjnej formule zostały odwołane. Całość działań została przeniesiona do sieci. Wszyscy zarejestrowani studenci mogli korzystać z wykładów online i dodatkowych zajęć dostępnych także dla innych zainteresowanych: Naukowej Niedzieli Online oraz cyklu spotkań na żywo pn. Dolina Wiedzy Live. Organizatorzy mając na uwadze bezpieczeństwo studentów i fakt, że taka formuła zajęć sprawdziła się bardzo dobrze w minionym semestrze, postanowili utrzymać te formę dla wykładów we wszystkich filiach: Rzeszowie, Mielcu, Dębicy, Stalowej Woli oraz teraz też w Jaśle. Jednak dodatkowo zostaną zorganizowane również warsztaty, już w tradycyjnej formie, stacjonarnie. Liczba miejsc na wykłady online będzie nieograniczona, natomiast w grupach warsztatowych w każdym z miast, będzie dostępne 135 miejsc i będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń. Zapisy na warsztaty będą dostępne tylko dla dzieci, które wcześniej zapiszą się na  wykłady online.

Na zajęciach wykładowych online będą poruszane, zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne. Nie zabraknie ciekawych doświadczeń, możliwych do powtórzenia przez dzieci w domu. Studenci DUT dowiedzą się jak zostać astronomem, ile prawdy w komiksie o Asteriksie i Obeliksie, jak działa nasz mózg oraz że nie wszystko jest takie jak nam się wydaje. Zajęcia warsztatowe będą odbywać się w pięciu miastach: Rzeszowie, Mielcu, Dębicy, Stalowej Woli oraz Jaśle. Tematyka warsztatów będzie obejmować zagadnienia z fizyki, chemii i programowania.

Zapisy na wykłady online rozpoczną się 14 września 2020 o godz. 10.00. Tak jak dotychczas, aby zapisać się na wykłady online, należy założyć konto na stronie www.dolina-wiedzy.pl/dut lub skorzystać z posiadanego już wcześniej konta, w przypadku kolejnej już rejestracji na zajęcia DUT. Rejestracja będzie aktywna do 21 września 2020 do godz. 23.59.59. Jej zasady i poszczególne etapy dostępne są na stronie organizatora (zakładka Rejestracja).  Wszyscy zapisani otrzymają dostęp do wykładów online, a następnie do możliwości zapisu na warsztaty. Rejestracja na warsztaty będzie odbywać się w późniejszym terminie (zostanie podany do wiadomości rodzicom dzieci zapisanych na wykłady online).

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego organizowane są przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, która od 2009 roku prowadziła Politechnikę Dziecięcą. Fundacja chcąc rozszerzać tematykę zajęć podpisała umowę z Uniwersytetem Rzeszowskim na podstawie, której powstał DUT. Wykłady odbywają się w Rzeszowie oraz pozostałych czterech Filiach: Mielcu, Dębicy, Stalowej Woli oraz w Jaśle. W Rzeszowie na zajęcia mogą zapisywać się dzieci z całego województwa podkarpackiego, w Dębicy zamieszkałe na terenie powiatu dębickiego; w Mielcu dla wszystkich mieszkających w powiecie mieleckim; w Stalowej Woli dzieci z miasta, a w Jaśle dzieci z  powiatu.

Zajęcia DUT mają na celu pokazanie małym studentom, że nauka to nie tylko książki, ale także doskonała zabawa. Zajęcia prowadzą naukowcy, wykładowcy oraz popularyzatorzy nauki z całej Polski, którzy poprzez wykłady czy pokazy z interesującymi eksperymentami, inspirują dzieci do poszerzania horyzontów i samodzielnego odkrywania fascynującego świata nauki. Do tej pory liczba uczestników projektów edukacyjnych organizowanych przez Fundację wyniosła już ponad 40 000 osób.

Wszelkie pytania prosimy kierować na maila info@dolina-wiedzy.pl lub pod nr tel. 17 888 60 03.

Początek roku szkolnego i kolejne powody do radości dla najmłodszych

Informacja dla uczniów z Laskówki

 Przypominam, że uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV 2 w Polsce -wytyczne MI i GIS

 

Informacje wstępne w sprawie rozpoczęcia i bezpiecznej organizacji roku szkolnego 2020/2021

 • Msza św. o godz. 8:30
 • Uczniowie z Laskówki zostaną dowiezieni na parking kościelny
 • Przemarsz do szkoły (przemarsz grupowy nie zapewnia dystansu społecznego, wobec czego używamy maseczek ochronnych)
 • Na teren szkoły wchodzimy wejściem przez szatnię, dezynfekujemy ręce i w maseczkach kierujemy się do swoich klas na spotkanie organizacyjne z wychowawcami (nie będzie rozpoczęcia roku szkolnego na sali gimnastycznej)
 • Na teren szkoły nie mogą wchodzić rodzice uczniów (rodzice dzieci najmłodszych zostali poinformowani o szczegółach na spotkaniu 26 sierpnia)
 • Oddziały Przedszkolne pracują 1 września normalnie, zgodnie z ustaleniami z rodzicami
 • Spotkanie organizacyjne z wychowawcami w klasach potrwa około 45 minut, po czym uczniowie wracają do domu (uczniowie z Laskówki zostaną odwiezieni autobusem, natomiast uczniowie z Bachórza odpowiednio: odbierają rodzice lub wracają pieszo

W kolejnych dniach nauki szkolnej

 • Nie dokonujemy pomiaru temperatury na wejściu do szkoły
 • Staramy się przychodzić do szkoły na 10-15 minut przed lekcjami
 • Przed lekcjami i podczas przerw międzylekcyjnych używamy maseczek ochronnych, ewentualnie przyłbic lub chustek na twarz i nos (proszę o zaopatrzenie się w w/w środki ochrony ust i nosa)
 • W klasach podczas lekcji nie ma obowiązku używania środków ochrony ust i nosa
 • Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe bez oznak kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała
 • W przypadku oznak jak wyżej, powiadamiamy rodzica o konieczności odbioru dziecka ze szkoły

Bądźmy odpowiedzialni, a wszystko będzie dobrze

 • Pozostałe procedury obowiązujące w szkole opublikujemy niebawem. Poniżej rekomendowane zasady dla uczniów i rodziców

 

 

 

 

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej