Strona Główna

szlaczek

szlaczek 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W dniu 22.03.2018 r. w Szkole Podstawowej w Bachórzu zorganizowane zostaną na wniosek ks. proboszcza Parafii Bachórz rekolekcje wielkopostne dla uczniów. W tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Ćwiczenia rekolekcyjne rozpoczną się w Kościele Parafialnym w Bachórzu o godz. 8.20, a zakończą około godziny 10.00. Jeżeli nie zachodzi potrzeba zapewnienia opieki dziennej przez szkołę, uczniowie mogą bezpośrednio z domu udać się do kościoła, a po zakończonych rekolekcjach wrócić do domu. W związku z powyższym prosimy o deklarację, czy dziecko zostanie posłane do szkoły, a po rekolekcjach czy do niej wróci.

Uczniom, którzy przyjdą do szkoły, szkoła zapewni opiekę lub inne zajęcia wychowawcze.

szlaczek

szlaczek

Darmowy licznik odwiedzin
Szukaj
Linki