Strona Główna

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy:

Sprzątaczka

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Nawiązanie stosunku pracy na czas określony od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r.

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i ustawy Kodeks Pracy

Podania o pracę wraz z opisem dotychczasowej działalności zawodowej proszę kierować na adres mailowy szkoły: gimbachorz@poczta.onet.pl

lub drogą pocztową na adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Bachórzu, 36-068 Bachórz 187

Oferty należy dostarczyć w terminie: do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 15:00. (decyduje data wpływu)

 

szlaczek

szlaczek

szlaczek

szlaczek

Darmowy licznik odwiedzin
Szukaj
Linki