Biblioteka

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Bachórzu łączy klasyczną bibliotekę książkową skierowaną do środowiska czytelniczego uczniów oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej składające się z czterech komputerów z dostępem do internetu.

Zadania biblioteki szkolnej:
Kształcąco-wychowawcze – dostarczanie różnorodnych materiałów bibliotecznych niezbędnych w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i przysposobienie do czytelnictwa, umiejętności korzystania ze źródeł informacyjnych a także wyszukiwania informacji na dany temat.
Opiekuńczo-wychowawcze – współdziałanie biblioteki z nauczycielami i wychowawcami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
Kulturalno-rekreacyjne – włączanie się biblioteki szkolnej do życia kulturalnego uczniów.

W NASZEJ BIBLIOTECE:

  • jesteś zawsze mile widziany;
  • otrzymujesz informacje na interesujące Cię tematy;
  • znajdujesz odpowiedź na nurtujące Cię pytania;
  • choć nie otrzymujesz stopni, jesteś w pewien sposób oceniany;
  • masz możliwość zaprezentowania i rozwijania zdobytej wiedzy i umiejętności, swoich uzdolnień i zainteresowań;
  • możesz czuć się swobodnie i bezpiecznie;

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Poniedziałek  11.55 – 12.40
Wtorek 11.55 – 13.55
Środa
Czwartek 11.55 – 12.40
Piątek 11.55 – 13.25
Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej