Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne VI

27. 10. 2020

Ćwiczenia językowe –rozwijanie zasobu słownictwa

Zapamiętaj!

Wyrazy bliskoznaczne tworzą dużą grupę słów, których znaczenie jest zbliżone, ale nie identyczne.

Wykonaj zadanie z załącznika. Najpierw spróbuj sam dopisać wyrazy bliskoznaczne, później skorzystaj ze słownika synonimów. Np. https://www.synonimy.pl/
Możesz je napisać ręcznie lub komputerowo. Jeśli piszesz odręcznie, staraj się odpowiednio kreślić litery, aby pismo było staranne. Zadanie prześlij na adres mailowy: justynazaboj@gmail.com

Załącznik1

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej