Biologia V

Szesnasty tydzień 22.06-26.06.2020 r.

Temat: Sposoby rozprzestrzeniania się roślin. Znaczenie i przegląd roślin okrytonasiennych.

Na tej lekcji nauczysz  się: przedstawiać sposoby rozprzestrzeniania się roślin okrytonasiennych; omawiać mechanizmy rozsiewania owoców i nasion roślin okrytonasiennych; wykazywać związek budowy owocu ze sposobem rozprzestrzeniania się roślin okrytonasiennych. Poznasz znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i życiu człowieka.

Lekcja z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie/DRwenPqkV

e-podręcznik https://epodreczniki.pl/a/okrytonasienne/D1A2G129E (punkty 4 i 5)

Po zapoznaniu z materiałem zapisz w zeszycie – to najważniejsze, następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń .

Trzynasty tydzień 1.06-5.06.2020 r.

Temat: Okrytonasienne

Na tej lekcji nauczysz się rozpoznawać formy roślin okrytonasiennych. Poznasz elementy budowy kwiatu i określisz ich funkcje w rozmnażaniu płciowym.

Lekcja z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/kwiat/DJ95VjEP9

Materiał  https://docwiczenia.pl/kod/B56NAJ

Materiał 1 https://learningapps.org/11411926

Materiał 2 https://learningapps.org/3505741

Po zapoznaniu się z lekcją wykonaj zadania 1-7 w zeszycie ćwiczeń str. 91-94. Zadania 3 i 4 prześlij.

Dwunasty tydzień 25.05-29.05.2020 r.

Temat: Nagonasienne

Na tej lekcji poznasz cechy roślin nagonasiennych na przykładzie sosny. Poznasz znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i życiu człowieka ,nauczysz się rozpoznawać przykładowe gatunki roślin nagonasiennych występujących w naszym kraju.

Lekcja z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/nagonasienne/DEi6p4Sl1

Materiał 1 https://learningapps.org/428708

Materiał2 https://learningapps.org/1074485

Wykonaj zadania 1-8 w zeszycie ćwiczeń str.87-89.Prześlij

Jedenasty tydzień 18.05-22.05.2020 r.

Temat: Paprotniki – pierwsze organowce.

Na tej lekcji nauczysz się rozpoznawać paprocie, widłaki, skrzypy. Poznasz cechy budowy zewnętrznej paprotników. Omówisz znaczenie paprotników w przyrodzie.

e-podręcznik https://epodreczniki.pl/a/paprocie-skrzypy-i-widlaki/DzRxMlvyF

Uzupełnij ćwiczenia 1- 8 w zeszycie ćwiczeń i  prześlij zadania 1-3.

Dziesiąty tydzień 11.05-15.05.2020 r.

Temat: Mchy-środowisko życia, budowa, znaczenie

Nauczę się rozpoznawać przedstawicieli mchów. Poznam cechy budowy zewnętrznej mchów oraz znaczenie mchów w przyrodzie.

Lekcja z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/mchy/D1yVpeKf0

Materiał 1 https://docwiczenia.pl/kod/B5X5B6

Po zapoznaniu się z lekcją i materiałem 1 wykonam ćwiczenia 1-6 w zeszycie ćwiczeń.

Dziewiąty tydzień 4.05-8.05.2020 r.

Temat: Tkanki i organy roślinne – sprawdzian wiadomości 

Na tej lekcji sprawdzisz wiadomości dotyczące tkanek i organów roślinnych. 

https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-biologii-klasa-5-dzial-4-tkanki-i-organy-roslinne-puls-zycia 

Poćwicz online, a następnie pobierz sprawdzian Tkanki i organy roślinne, wybierz wersję A lub B, uzupełnij i prześlij. 

Tkanki i organy roslinne klasa 5 sprawdzian

Siódmy tydzień 20.04-24.04.2020 r.

Temat : Tkanki i organy roślinne – podsumowanie
Na tej lekcji podsumuję i utrwalę wiadomości dotyczące tkanek i organów roślinnych.
e-podręcznik https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb
e-podręcznik https://epodreczniki.pl/a/lodyga/D13C5RmGC
e-podręcznik https://epodreczniki.pl/a/lisc/DkJP9gGN2
Możesz skorzystać z wersji papierowej podręcznika str. 110-112
Wykonaj zadania 1-5 w zeszycie ćwiczeń str. 77-78 i prześlij.

Szósty tydzień 15.04-17.04.2020 r.

Temat: Liść – wytwórnia pokarmu
Na tej lekcji poznasz budowę i funkcje liścia. Opiszesz przekształcenia liści i wyjaśnisz ich znaczenie w przystosowaniu roślin do życia w określonych warunkach środowiska
e- podręcznik https://epodreczniki.pl/a/lisc/D10Bcl5mN
Obejrzyj materiał https://docwiczenia.pl/kod/B5XUS4
Wykonaj zadania 1-7 w zeszycie ćwiczeń i prześlij.

 

Czwarty tydzień 30.03-5.04.2020 r.

 

Temat: Pęd. Budowa i funkcje łodygi.

Poznam budowę pędu. Dowiem się, czym jest łodyga i jakie pełni ona funkcje. Określę modyfikacje łodygi wyjaśnię ich znaczenie w przystosowaniu roślin do życia w określonych warunkach środowiska.

Lekcja z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/lodyga/D13C5RmGC

Uzupełnię ćwiczenia str. 69-71. Ćwiczenia  3-8 prześlij na adres: mariabachurska68@gmail.com

Trzeci tydzień 25.03-29.03.2020 r.

Temat: Korzeń – podziemny organ rośliny

Nauczę się wymieniać podstawowe funkcje korzenia, wykazywać związek stref korzenia z pełnionymi przez niego funkcjami, wykazywać różnorodność budowy korzeni roślin, rozpoznawać i opisywać modyfikacje korzeni.

Lekcja z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń „Puls życia” str. 66-68. Zadanie nr 5 prześlij przez wybrany komunikator.

Drugi tydzień

Temat: Korzeń – podziemny organ rośliny

Nauczę się wymieniać podstawowe funkcje korzenia, wykazywać związek stref korzenia z pełnionymi przez niego funkcjami, wykazywać różnorodność budowy korzeni roślin, rozpoznawać i opisywać modyfikacje korzeni.

Lekcja z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb

Uzupełnię ćwiczenia str. 66-68

Pierwszy tydzień

Zapoznaj się z tkankami roślinnymi. Uzupełnij ćwiczenia.

Wyszukiwarka
Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej